CATHOLIC NEWS OF THE WEEK . Saturday, 24 September 2016

Nid:

In ancient Israel, it was not possible to enrich yourself at the expense of the others because, at the coming of the jubilee year, in fact, all must be returned to the legitimate owners (Leviticus 25). 

Those who...

Nid:

Sa ating Ebanghelyo sa Linggong ito ay tungkol sa kwento ng isang mayaman at sa isang mahirap, na nagngangalang Lazaro. Ayon sa ating pag-basa,

“May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa...