CATHOLIC NEWS OF THE WEEK . Saturday, 25 June 2016

Nid:

Ang buhay natin dito sa lupa ay isang paglalakbay o espiritual na paglalakbay. Ibig sabihin nito na may sukdulan ang ating paglalakbay, at para sa atin mga binyagan, ang kaharian ng Diyos ang ating pupuntahan.

...

Nid:

In the gospel today, Jesus resolutely journeys to Jerusalem where crucifixion and death await him. He, like the suffering servant of Yahweh, takes on the pain, for he knows, that is the way the love of the Father is to be manifested.  

...