CATHOLIC NEWS OF THE WEEK . Saturday, 15 September 2018

Nid:

Mahina naman ang loob mo, kaya mo yan,” ibig sabihin nito ay kulang sa tapang na harapin ang problema sa buhay, o walang tapang na gumawa ng desisyon sa buhay. Karamihan sa atin dito sa Hongkong ay naglakas loob na umalis sa ating bayan, sa ating pamilya para magtrabaho....

Nid:

Along the way to Caesarea Philippi, Jesus quizzes the disciples with two questions: Who do people say I am; the second one is more challenging: Who do you say I am? 
 
After reporting what people are saying, Peter shows to have understood everything and, on...