CATHOLIC NEWS OF THE WEEK . Saturday, 17 August 2019

Nid:

Pag nilayan natin ang salita ni Hesus. “Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa – at sana’y napagningas na ito!
 
Nabubuhay tayo ngayon sa panahon  na kung saan malaki ang division o awayan ng mga tao. Bansa laban sa bansa. Pamilya...

Nid:

Pag nilayan natin ang salita ni Hesus. “Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa – at sana’y napagningas na ito!
 
Nabubuhay tayo ngayon sa panahon  na kung saan malaki ang division o awayan ng mga tao. Bansa laban sa bansa. Pamilya...

Nid:

Today’s gospel combines a series of rather enigmatic sayings of the Lord. Let’s start with the images of fire and baptism. After the flood in the time of Noah, God swears: “Never again will there be a flood to destroy the earth.” 
 
...