CATHOLIC NEWS OF THE WEEK . Saturday, 6 February 2016

Nid:

HONG KONG (SE): Special liturgical prayers for a Thanksgiving Mass celebrated on the eve of the Lunar New Year of the Monkey and for the Mass of the Lunar New Year itself, which falls on February 8, have been approved for use by Hong Kong diocese.

...

Nid:

Simon Peter acknowledges his sinfulness and inadequacies, yet the Lord entrusts the ministry of leadership to him! Peter said, “Leave me, Lord, for I am a sinful man” (v.8). 

It is the...

Nid:

Sa mata ng karaniwang tao ang isang pirasong bato ay maaaring walang halaga. Ngunit sa dalubhasang paningin ng dakilang Eskultor ang batong walang hugis ngayon ay may potensyal na maging obra-maestra. Ang basura sa iba, ay maaring may halaga...