CATHOLIC NEWS OF THE WEEK . Saturday, 3 December 2016

Nid:

Every year on the second Sunday of Advent, the liturgy offers us the preaching of John the Baptist, who prepared the people of Israel for the coming of the Messiah.

Today, as then, the most difficult step to accomplish...

Nid:

Ang salitang “tuloy po kayo” ay tila bagang pang-karaniwan na sa atin.  Hindi natin pinipili ang mga taong ating tinatanggap sa ating tahanan. Para sa atin, ang isang taong kumakatok sa ating pintuan ay marapat lamang na patuluyin...