CATHOLIC NEWS OF THE WEEK . Saturday, 17 November 2018

Nid:

May isang ginang na nagbabalak bumili ng isang tabernakulo. Pumasok siya sa Catholic Trade Manila na  isang tindahan ng mga religious articles.  Siya ay lumapit sa isang attendant, na nagkataong isang seminarista.   Itinuro sa ginang ang iba’t-ibang klase ng tabernakulo....

Nid:

At the beginning of chapter 13, Mark the evangelist recalls the words of the Lord not to be deceived by the foolish discourses of those who preach the imminent end of the world: “Don’t let anyone mislead you. When you hear of wars and threats of war, don’t be...