CATHOLIC NEWS OF THE WEEK . Saturday, 15 June 2019

Nid:

Napakabuti ng Diyos. Sa ating pagdiriwang ng Kapistahan ng Banal na Tatlong Persona, naway ating madama ang Pagmamahal at Pagliligtas ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo.  Sa simula pa sa Paglikha ng Diyos Ama sa daigdig, satao at sa kalikasan, tunay at tapat ang kanyang...

Nid:

The first reading narrates the project of the Father in creation. In the second reading it is explained that this project is carried out by the Son, but we do not yet know that the path to salvation will be not only strange, but even absurd. That is why the Spirit’s work...