CATHOLIC NEWS OF THE WEEK . Saturday, 28 May 2016

Nid:

Luke takes an episode from the life of Jesus—the multiplication of the loaves—and rereads it in view of the Eucharist. 

The deserted place (v.12) has a theological significance: remember the journey of...

Nid:

May bagong gimik ang ilang mga restaurant sa Pilipinas. Ito ay ang Unli. Unli rice, unli ulam, unli drink, unli sabaw at kung ano-ano pang unli ang ginagamit na pang-akit sa mga taong . . . gutom. (Ang unli nga pala ay pinaiksing unlimited.) Titiyaking...