CATHOLIC NEWS OF THE WEEK . Saturday, 20 August 2016

Nid:

In today’s passage, Luke presents a Jesus with threats and condemnations. His advice is even strange—strive to enter through the narrow gate!

In Luke’s communities, laxity,...

Nid:

Sa panahon natin ngayon ay iba’t-ibang uri ng tarangkahan (gate) ang ating makikita.  Merong mga tarangkahan na yari sa kahoy, merong yari sa bakal, merong may kandado, meron naman na bukas na bukas, meron ding malalaki at...