CATHOLIC NEWS OF THE WEEK . Saturday, 25 March 2017

Nid:

Maraming mga tao na “nabubulag” dahil sa kasalanan. Ibig ko pong sabihin sa pagkabulag nila, ay spiritwal na pagkabulag. May mga mata pero bulag sa katotohan at bulag sa wastong pamumuhay....

Nid:

From the early days of the Church, the story of the man born blind is read in Lent. The reason is easy to understand: in the story of the man born blind every Christian can easily recognise their own story. Before meeting Christ, he was...