CATHOLIC NEWS OF THE WEEK . Saturday, 18 February 2017

Nid:

Kasabihan na ito, “Like father, like son.” O kaya’y “Kung ano ang puno, siyang bunga.”  Ibig sabihin, nagmamana tayo ng mga ugali natin sa ating mga magulang. O kaya’y dapat na tumulad ang mga anak sa mga magulang...