CATHOLIC NEWS OF THE WEEK . Saturday, 20 January 2018

Nid:

Jesus begins his ministry preaching the inauguration of the Kingdom of God. 
 
The Israelites, who got deported and destroyed and now under the Roman rule, had been cultivating over the centuries the hope of the reign of God. So the Kingdom of God is a...

Nid:

Ipinagdiriwang ngayon ng Simbahan ang kapistahan ng pag-papanibagong-buhay ni San Pablo Apostol. Layunin ng Simbahan ang makilala natin si San Pablo at makapulot ng aral para sa ating buhay-Kristiyano.
 
Kapag sinabing “nagbagong-buhay” ang isang tao...