CATHOLIC NEWS OF THE WEEK . Saturday, 23 March 2019

Nid:

Noong nag-aaral pa ako ng Teolohiya, tuwing Sabado at Linggo kami po ay nagaapostolate. Yung ibang kong kaklase ay naka-talaga sa parokya, sila’y tumulong sa gawain ng simbahan, yung iba naman ay naka-assign sa mga batang lansa-ngan o street children, at ako nama’y...

Nid:

The gospel is depicting the response of Jesus to two true stories reported to him: a crime committed by Pilate and the sudden collapse of a tower at the pool of Siloam.
 
The incident was like this. Some pilgrims had come from Galilee to offer sacrifices in the...