CATHOLIC NEWS OF THE WEEK . Saturday, 23 September 2017

Nid:

Sa ating ebanghelyo sa Linggong ito ipinakita ni Hesus ang kanyang pagmamahal sa atin. Si Hesus ay pumarito sa mundong ito para tayo ay hanguin sa kasalanan at bigyan tayo ng tunay na kalayaan. Ang kaligtasan ay isang biyaya galing sa Diyos na ibinigay sa atin. Pero, kailangan...

Nid:

In the parable, the master provokes the anger of the workers of the first hour, who cannot even stand up for fatigue, when they are forced to witness an irritating scene of the same wages that they were promised being paid to the idlers. It is in this surprising and...