CATHOLIC NEWS OF THE WEEK . Saturday, 23 July 2016

Nid:

No evangelist insists so much on the subject of prayer as Luke. He remembers that Jesus prayed seven times. 

In addition to these records, Luke also reports five prayers of Jesus including...

Nid:

May isang kababayan natin na nagtanong sa akin, “Father, paano manalangin?” Sagot ko sa kanya ay, “maraming paraan kung paano manalangin.” 

May mga debosyonal na...