Print Version    Email to Friend
Paghahanda sa pangako ng Diyos

Lagi nga bang napapako ang mga pangako?  Tanong lamang ito sa kasabihan na ang pangako ay laging napapako.  Nangangahulugan na ang isang tao ay hindi tumutupad sa isang kasunduan, sumpa, o pangako sa kanyang kapwa.  Marami sa atin sa pagpunta natin sa Hong Kong ay nag-iiwan ng pag-asa sa mga mahal natin sa buhay sapagkat para sa atin, ang pagtratrabaho sa ibang bansa ay siyang tugon sa ating mga pangarap.  Ang ating salita ay pumupuno ng pag-asa sa mga taong umaasa sa atin.  Hangad natin na hindi sila mabigo kaya pagsusumikapan natin na manatili at kumita sa ibang bansa.  

Read more....