Print Version    Email to Friend
Kasal, Kasali, Kasalo

Paalala lang po.  Ang pag ninilay na ito ay hindi tungkol sa isang pelikulang pinagbidahan ni Ryan Agoncillo at Judy Ann Santos noong taong 2006 na may katulad ding pamagat. At paumanhin sa writer at producer ng nasabing pelikula kung tila hiniram ang nasabing titulo ng pelikula.    Ito po ay patungkol sa isang kasalang naganap sa Cana noong panahon ng ating Panginoong Hesus. Nang kung saan si Hesus ay dumalo sa naganap na kasalan.  Sa paggamit ng mga salitang Kasal, Kasali, Kasalo, ay pagnilayan natin ang mga nangyari sa kasalan sa Kana.

May isang KASAL(an) na naganap. Maraming mga tao, umaapaw ang hapag ng masasarap na pagkain at inumin.  Hindi lamang pang magdamagan ito subalit ito ay pang ilang araw. Napakahalaga ng okasyong ito.  Sa ating panahon, ang kasalan ay isa sa maituturing na pinakamahalagang okasyon sa buhay ng isang tao.  Kahit pa puno ng pag papaalala ang ginagawa sa ibang magpapakasal tungkol sa malaking gastos at mahabang paghahanda, patuloy pa rin itong ipinagdiriwang sa magarbong pamamaraan. May mga pagkakataon pa nga na umuutang ang magpapakasal upang mapaganda lamang ang okasyong ito. At bakit hindi, sabi nga ng ilan ay “salamat naman at mamantikaan ang aming mga labi.” Ganito ang naganap sa Cana.  Ang mga tao ay nagdiwang hanggang sa maubusan ng isa sa pinakamahalagang elemento ng pagdiriwang.  Iyan ay ang alak. Malaking kahihiyan ito.  Kung hindi man ay maaring mag- dulot ito ng pagtigil ng pagdiriwang.  Marahil ay nagkakagulo ang siyang may panihala ng nasabing handaan.  Hanggang sa may nakaisip ng paraan.  Mayroong dapat Kasali sa kasalang ito.  Si Hesus.

May isang Diyos na KASALI sa kasalan. Ibinulong ni Maria kay Hesus na wala ng alak. Tila ba inuudyukan ni Maria na makisali na si Hesus sa nagaganap na handaan.  Bagamat noong una ay ayaw pa ni Hesus at sinabihan si Maria na hindi pa napapanahon, buong tiwalang sinabihan ni Maria ang mga utusan na sundin kung ano man ang sabihin sa kanila ni Hesus. Makikisali na ang ating Panginoon sa kasalang ito.  Tinawag niya ang mga utusan at inatasang punuin ang mga banga ng tubig. Anim lahat-lahat ang mga banga na ginagamit na imbakan ng tubig para sa seremonyal na paghuhugas ng mga Hudyo. At ginawa  ang itinuturing na unang kababalaghan ni Hesus. Ang tubig ay naging alak. Tinawag ni Hesus ang punong abala upang patikimin ng alak mula sa kapangyarihan ni Kristo.  Ito ay simula ng pakikisali ni Hesus sa ating buhay, higit sa lahat ay sa pag uugnayan at pag-iisang dibdib. Kasali na natin si Kristo.  

May isang Diyos na KASALO  sapagkat ang kanyang ginawang alak na tubig ay siya ng inihain sa mga tao upang inumin. Nang makainom ang mga tao ay laking pagtataka nila dahil tila ba inilaan pa ang pinakamasarap na alak sa bandang hulihan ng pagsasalo. Ang hindi nila alam ay sa pamamagitan ng alak na yaon ay  kasalo na nila ang pinagmulan ng masarap na alak na ito, walang iba kundi si Hesus. Ipinakilala na ni Hesus kung sino siya at marami ang naniwala.

Nawa ay isipin natin na sa bawat pagdiriwang ng kasal, si Hesus ang siyang maging kasali at kasalo natin.  Siya ang KASAL na pinagmumulan ng tunay na pagmamahalan, siya rin ang KASALI sapagkat ibinigay niya ang kanyang sarili at dinala niya tayo papalapit sa kanya. At si Hesus din ang KASALO natin sa piging hanggang sa sapitin natin ang tunay na piging ng pagmamahalan. Gawin lang natin ang lahat ng kanyang ipinag-uutos sa atin.

• Father Alfredo Rollon svd