Print Version    Email to Friend
Sakripisyo bago ang langit!

Anak, huwag mong pababayaan ang iyong pag-aaral.” “Mahal na mahal kita, huwag mo akong kalilimutan kahit magkalayo tayo.” “Inay, bahala na po kayo kay itay at sa mga kapatid ko.” “Huwag po kayong mag-aalala, ok naman po ako sa Hong Kong.”  Ang mga ito ay ilan lamang sa mga habilin ng isang taong pupunta sa isang lugar at hindi kaagad-agad makababalik. Marami sa ating mga kapatid na OFW ang gumagawa ng ganito.  Sa ganitong pagpapaalaman at paghahabilinan ay tila nag- kakaroon ng kasiguruhan at napapawi ang pangamba ng isang nagpapaalam at ganon din ang kanyang maiiwanan.

Si Hesus, sa kanyang nalalapit na kamatayan at pagkabuhay na mag uli ay naghahabilin din sa kanyang mga alagad.  Pagnilayan natin ang ilan sa mga habiling ito na naisulat ni San Juan sa kanyang ebanghelyo.

Panatilihin ang Salita ni Hesus.  Sa buong tatlong taon ng pamumuhay kasama ng kanyang mga alagad ay napakaraming  pangaral ang nagmula sa labi ni Hesus.  Mga salita ng katotohanan, ng pangaral, at higit sa lahat ay salita ng buhay.  Hindi lamang ang salita mula sa kanyang mga labi kundi ang Salita na si Hesus ang siyang dapat manatili sa puso ng kanyang mga alagad.  

Gaano nga ba kasarap pakinggan kung ang kausap natin ay bigla na lang sasambit ng, “Ang sabi ng Panginoong Hesus. . . .”  Ang salita ni Hesus ang siyang nagiging gabay ng isang tao sa kanyang buhay.  “Ang aking salita na sinasambit sa inyo ay ay puno ng Spiritu at buhay” (Jn 6:63).  Iyan ang idinudulot ng salita ni Hesus sa ating lahat.  At kung mahal natin si Hesus, panatilihin natin ang kanyang mga salita

Ang Spiritu ng Diyos ay tutulong sa atin.  Ang isa sa trahedya ng buhay ay kapag tayo ay pinanghinaan na ng loob.  Yun bang sinasabi natin sa ating sarili na hindi na natin kaya.  Ito ay ang mga sandali na ang hampas ng buhay ay hindi na natin makayanan.  Ano nga ba ang pangkaraniwang nagiging suliranin ng isang OFW?  Kalungkutan, termination ng contract, pagtataksil ng asawa, suwail na mga anak, panloloko ng kapwa, sakit at kamatayan, at marami pang iba.  

At sa mga nagpapahayag ng salita, nakapanghihina ng loob kung walang naniniwala, pag-uusig ng iba, lalaiitin at mumurahin ka ng ibang tao para lamang makuha ang boto ng iba, at mga pagpapasinungaling ng mga tao tungkol sa iyong pagpapatotoo at pagkatao.  Batid ni Hesus ang lahat ng iyan, at kanyang binigyan ng kasiguruhan ang kanyang mga alagad na darating ang Spiritu ng Diyos na siyang pagmumulan ng lakas at seguridad na pang spiritual.

Ibinibigay ni Hesus ang kapayapaan.  “Huwag kayong mangamba” sambit ng Panginoon.  May nabasa akong isang kawikaan, “Peace is not the absence of war and violence but peace is the presence of God.”   Ang Diyos ay kapiling natin, at kung kapiling natin siya ay walang makakabagabag sa atin.  May isang pelikulang ang pamagat ay “Beautiful Life.” Tungkol ito sa mag amang naging bilanggo noong ikalawang digmaang pandaigdig.  Anuman ang naging hirap ng pagkabilanggo ay tila hindi nakapagpabali sa kanila.  

Ang puso nila ay  may kapayapaan hindi dahil sa kung anong wala sila (kalayaan) kundi kung ano ang meron sila (Diyos).  Maaring may kinakaharap  tayo ngayon, maaring nakararamdam tayo ng pagka-bilanggo dahil sa ating katatayuan sa buhay.  Maaring inuusig tayo dahil sa ating pananampalataya at pagta-tanggol sa Diyos.  Kapayapaan ay mapapasaiyo sa pamamagitan ni Hesus.

Ang mga habilin ni Hesus ay kasiguruhan na matutupad natin anuman ang ating layuning kaugnay ng pananampalataya.  Basta kapiling natin si Hesus ang bukal ng Salitang Banal, ng Spiritu, at ng Kapayapaan lahat magaganap, lahat maisakakatuparan.

 

 • Father Jay Flandez SVD