Print Version    Email to Friend
Makipot na tarangkahan

Sa panahon natin ngayon ay iba’t-ibang uri ng tarangkahan (gate) ang ating makikita.  Merong mga tarangkahan na yari sa kahoy, merong yari sa bakal, merong may kandado, meron naman na bukas na bukas, meron ding malalaki at meron ding makikipot.  Nang may nagtanong sa ting Panginoong Hesus kung kaunti lamang ang maliligtas, ang ginawa niyang tugon ay ang pagpapaliwanag na ang kaligtasan ay mistulang isang masikip na tarangkahan.  

At tayo ay magsumikap na maging handa at karapatdapat na pumasok dito. Ano ang mga naging paliwanag ni Hesus tungkol sa makipot na tarangkahan?

Una, marami ang magtatangka ngunit hindi sila ganoon kalakas para magpatuloy.  Dito nagkakaroon ng kabuluhan ang tinatawag na spiritual exercises and discipline. Maihahalintulad  ang ating espirituwal na buhay sa isang lumalahok sa isang palaro katulad ng Rio Olympics na kung saan,  isa sa ating kababayan, si Hidilyn Diaz, ay nagtamo ng silver medal.  Katulad niya at ng iba pang nagtagumpay sa larangan ng palakasan, kanilang ibinabahagi na ang isang dahilan ng kanilang tagumpay ay disiplina at palagian paghahanda.  

Pinalalakas nila ang kanilang pangangatawan  sa pamamagitan ng araw-araw na ehersisyo, disciplina sa pagkain, at tamang pag-iisip.  Sa ating buhay pananampalataya, tayo man ay hinihikayat, higit sa lahat sa ebanghelyo ngayong Linggo na magsumikap at maging handa.  Makipot o masikip man ang daan eh “fit” naman tayo na makapapasok.

Pangalawa, isasara ng Diyos ang tarangkahan at hindi niya pagbubuksan ang mga nagpa-panggap lamang na kanyang mga kakilala.  Isa sa kapansin-pansin sa atin kapag tayo ay kumakatok sa pinto o tarangkahan ay tayo ay tinatanong ng “sino ka?” Ang itutugon natin ay ang salitang “ako.”  Anong meron sa pag sambit ng “ako?”  At kapag inulit ang tanong ay tila nagagalit na tayo at pasinghal na uulitin ang sagot.  Ang dahilan nito ay umaasa tayong kilala na tayo ng taong nasa loob.  Kilala ka na ba ng Diyos? Malimit ka bang nagpapakita sa kanya? 

O lagi kang absent sa simbahan, sa pagdarasal, at sa paggawa ng mabuti sa kapwa?  Pagbubuksan lamang ng Diyos ang kanyang mga “kakilala,” ang mga taong karapat-dapat na makapasok sa tarangkahang ito.

Sa unang pagbasa, tinitipon ng Diyos ang lahat ng tao, mula sa iba’t-ibang angkan at wika.  Ang kaligtasan ay iniaalay para sa lahat.  Ang pagbibinyag ay iniatas ng Diyos para sa lahat ng bansa.  Tayo ay kabilang sa hinirang ng Diyos na tatanggap ng kanyang ipinangakong kaligtasan.  Ang makipot na tarangkahan ay kaya nating lampasan, kung tayo ay handa, at kung tayo ay paulit-ulit na nagpapakilala sa Diyos bilang kanyang mga anak.  Maging handa, at maging masunurin sa utos ng Diyos ukol sa pananampalataya at pagmamahal sa kanya at sa kapwa.  Wala tayong kailangang pangambahan sapagkat makipot man ang tarangkahan, ito ay para sa lahat ng narararapat na pagbuksan.

 

 

Father Alfredo Rollon SVD