CATHOLIC NEWS OF THE WEEK . Saturday, 23 June 2018

Print Version    Email to Friend
Nasa atin ang Diyos

Meron ka bang nais makapiling ngayong darating na Pasko?  Paniguradong daragsa na naman ang mga balikbayan sa Pilipinas.  Wala na siguro pang hihigit sa okasyon ng Pasko sapagkat para sa marami, ito ay isang pagkakataon upang makapiling ang mga mahal sa buhay.  Ang mga nasa syudad ay malamang maghahangad na makauwi sa kani-kanilang probinsiya.  

Marami na namang magkakaroon ng Family Reunion.  Maging ang mga komersyal sa TV ay nagpaparamdam na rin ng nalalapit na kapaskuhan at panahon upang makapiling ang pamilya.

Ang Diyos ay nag nais din na tayo ay kanyang makapiling.  Batid nya ang ligaya at pag-asang idudulot sa sangkatauhan ng kanyang anak na ating Panginoong Hesus.  Subalit hindi naging ganoon kadali ang mga pangyayari sapagkat may ilang mga tao na sa simula ay hindi maunawan ang paraanan ng Diyos.  Ang ating ebanghelyo ay makakatulong sa atin upang maunawan ang mithiin ng Diyos para sa ating lahat.  

Una, ang pagiging handa ng ating puso at isipan sa Diyos.  Walang hindi mangyayari kapag ito ay ginusto ng Maykapal.  Isang birhen ang mag lilihi.  Paano mangyayari iyon?  Kahit na nga si San Jose ay nabalisa sa pangyayaring ito.  Hindi ito ang unang pangyayari na kung saan ay narinig at naisulat na ang isang dalaga o birhen ay mag lilihi.  Ang propeta Isaias ay nangusap na ng pagdating ng Emmanuel.  Si Sarah, na matanda na at inutil ay naglihi.  

Si Elizabeth na pinsan ni Maria ay naglihi rin kahit na nga siya ay may edad na at wala ng kakayahang mag buntis.  Subalit hindi natin maaring sisihin  ni San Jose bagkus ay ating hanggaan ang kanyang pagiging maginoo sapagkat tahimik niyang hihiwalayan si Maria.  Subalit hindi ito pinabayaang mangyari ng Diyos. Gumawa siya ng paraan at sa pamamagitan ng pagpapakita ng Anghel ay nabatid ni San Jose ang kanyang balakin.  Tulad niya ihanda natin ang ating mga  puso at isipan ng sa gayon ay  matanto natin ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang kagustuhan na  tayo ay makapiling at mailigtas sa kadiliman ng kasalanan.

Ikalawa, magalak tayo sapagkat napapasaatin ang Diyos.  Ito ang kahulugan ng Emmanuel.  Si Jesus na siyang tagapagligtas ay makakasama natin.  Kung babalikan natin ang kasaysayan ng mga Israelita, ito ang kanilang minimithi.  Ang pagdating ng Diyos ay pag-asa sa kanila. At ito rin ang pinakamahalagang kadahilanan kung bakit tayo ay nag diriwang ng Pasko.  Kaya nga minsan ay nakakalulungkot isipin na meron pa rin sa ating nag sasabi na “tuyo na naman ang Pasko.”  Ibig sabihin ay walang pera, walang panghanda sa Noche Buena, at walang pambili ng regalo para sa mga mahal sa buhay.  O di kaya ay aawit ng “ang Disyembre ko ay malungkot, pagkat miss kita”.  Huwag nating kalilimutan na hindi sa ganitong paraan masusukat ang saya ng Pasko. 

Ang gabi ng pagsilang ni Hesus ay payak.  Wala rin namang noche buena, malamig, at ang sanggol na si Hesus ay nasa sabsaban, subalit ang mga naging saksi sa pagdating ng Mesias ay napuspos ng kaligayahan. Isa na rito ay si San Jose.  Sapagkat dito niya na unawaan na tayo nga ay kailangan magalak sapakat kapiling natin ang Diyos. Maligayang Pasko po sa inyong lahat.

 

       Father Alfredo Rollon SVD