Print Version    Email to Friend
Mapalad ka!

Marami ang nagsasabi at nagtataka kung bakit ang mga Filipino daw ay masayahin sa kabila ng kahirapan at maraming pagsubok na hinaharap nito. Marahil likas sa ating disposisyon ang pagiging masaya. Marami tayong salitang ginagamit sa Pilipino para dito. Maaari tayong Masaya, Maligaya, Mapalad o Pinagpala. 

Bagama’t may luha minsan ang ating mata, may agam-agam sa puso, o hindi tayo suwertehin sa buhay, dahil sa ating pananampalataya sa Diyos, marami sa ating mga Pinoy ang maituturing ang sariling Pinagpala. 

Kaya nga’t hindi masyadong mahirap unawain para sa atin ang mga kataga ni Kristo sa ebanghelyo. Katunayan, dahil kadalasang mahirap ang ating kalagayan, ang ‘Beatitudes’ ay nagpapagaan ng ating kalooban. Kahit na pala kapus at maraming alalahanin sa buhay, pwede pa rin tayong maging mapa-lad.

May nagsabi rin na ang Beatitudes daw ay pwede ring basahing ‘Be-attitudes’. Ibig sabihin, be poor in spirit, be clean of heart, be meek and merciful, be a peacemaker, be persecuted for righteousness sake, be hungry and thirsty for justice. Ito ang kaloobang malapit sa katangian ni Kristo. 

Nais ng Panginoon na lahat ay maging maligaya, iba nga lang minsan ang pamamaraan ng Diyos kaysa sa pamantayan ng tao. 

Kaya nga kahit hindi patas ang laban dito sa lupa, pinagpapantay-pantay niya ang lahat, pati ang mga aba, nagdadalamhati, inuusig at inaalimura ay binigyan niya ng dahilan upang magsaya.

Salamat sa Diyos kung tayo ay sagana sa yaman, ngunit alam din natin na ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa karangyaan ng buhay. Mas nanaisin pa natin ang mapayapang kalooban na hindi nabibili ng ano mang salapi. May mga mas importanteng bagay na tanging Diyos lamang ang maka-pagbibigay sa pamamagitan ng tuwid nating pamumuhay. 

May kasabihan nga, aanhin mo ang malambot na kama kung hindi ka naman makatulog. Ano ang kabuluhan kung ikaw nga ang amo, alipin ka naman ng iyong kasamaan? Nasaan ang kalayaan kung magawa mo man ang lahat ng nais mo, ngunit inuusig naman ng kasalanan ang iyong kunsiyensya? 

Wala naman sigurong masama kung tayo ay may ambisyon at mithiin sa buhay, kahit na ba ito ay kayamanan, ari-arian, o katanyagan. Huwag lang sana tayong maging bulag sa mga tunay na mas mahalaga —higit sa lahat ang maging kaaya-aya sa mata ng Maykapal. 

Siya ang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan; at sa lahat ng Kanyang maibibigay ang mas kanais-nais ay yung may halaga dito sa lupa pati rin sa buhay sa kabila.

Masaya ka ba? Subukan mong isabuhay ang turo ni Kristo sa ebanghelyo. Ipagpatuloy mo ang pagpapakabuti, at huwag mong aalisin ang ngiti sa iyong labi.

Tatanaw ka palagi sa kagandahan ng buhay, at huwag makalilimot magpasalamat sa Maylikha. Unahin mo ang Diyos, sundin mo ang Diyos, umasa ka sa Diyos, at hindi ka mabibigo sapagkat ang tunay na gantimpala ay nakalaan para sa mga nagtitiwala sa Kanya. 

 

      • Chaplaincy for Filipinos