Print Version    Email to Friend
Mahal kita walang iba

May mga pagkakataong ang pagmamahal natin sa ibang tao, maging ito man ay romantiko na tumutukoy sa isang tao o pangkalahatang pagmamahal bilang kapatid ay dumadaan sa pagsukat. Iba’t-iba ang pamamaraan sa pagpapahayag at ganun din sa pagtanto ng lalim ng pagmamahal.  
 
Halimbawa, ang isang lalaki ay nag aalay ng mga regalo, o kaya naman ay ng panahon para lamang masabing mahal niya ang isang babae, ang mga magulang ay naghahanapbuhay, ang iba ay nag aabroad upang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya, ang mga sundalo ay nakikipagdigma upang mapanatiling malaya ang kanyang bansa, at marami pang ibang uri ng pagpahayag ng pagmamahal. Sa paanong paraan kaya inaasahan ni Hesus na magpahayag ng pagmamahal ang kanyang mga alagad?
 
Una, bilang isang taga-sunod, walang hihigit pa sa pagmamahal natin kay Hesus. Hindi tayo maaring “mamangka sa dalawang ilog.” Ang isang taga-sunod ay hindi magiging karapatdapat kung may minamahal siyang mas higit pa sa ating Panginoon.  
 
Ginamit ni Hesus na halimbawa ang pagmamahal sa magulang, o sa mga anak upang mapatingkad ang nais niyang iparating. Kung ating pag-iisipan ay hindi ba at pangkaraniwang mga magulang at anak ang dahilan ng ating mga  sakripisyo. Sa mga OFW, madalas na magulang at anak ang isinasaalang-alang pagdating sa pag-alis ng bansa at kung sino ang patutungkulan nila ng kanilang kinikita. Subalit ang Panginoon ay umaasang mas higit ang pagmamahal na ilalaan natin sa Panginoon kung nais nating maging tunay niyang mga taga-sunod.
 
Pangalawa, ang isang taga-sunod ay kailangan mag pasan ng kanyang krus. Maaring hindi literal na krus ang gustong ipapasan sa atin ni Hesus, bagkus ay ang mga hirap na kaakibat ng ating pagiging isang Kristiyano. Isa na rito ay ang pag-uusig ng ibang tao.  Sabi nga sa National Catholic Reporter: “The persecution of Christians is real. It is global in scope, brutal in its nature, daily in its occurence and growing worse than ever.” Ito ang winika ni Notre Dame Professor Dan Philpott nang siya ay mahiling na maging tagapagsalita sa isang symposium.  
 
May mga pisikal na pag-uusig, subalit meron din namang mga pag-uusig sa paraang paninira sa Simbahan at sa ating mga sumasampalataya kay Kristo.  
 
Pangatlo, ang isang taga-sunod bagamat nag-alay ng buhay ay hindi mawawalan nito sapagkat siya ay makatatagpo sa piling ni Hesus. Kahanga-hanga kung ating pag ninilayan ang naging buhay ng mga napakaraming martir ng Simbahan.  Silang mga nag-alay ng buhay ay tunay na ginantimpalaan ng Diyos at patuloy na inaalala ng buong Simbahan higit ay sa mga pagdiriwang.  
 
Sa ating bansa ay may dalawang mga martir na naging halimbawa ng pag-aalay ng buhay para sa Panginoon. Si Lorenzo Ruiz at Pedro Calungsod ay mga taong nagbuwis ng kanilang buhay upang si Hesus ay lubos na maparangalan. 
 
Sila ngayon ay mga halimbawa ng tunay na pagsunod sa ating Panginoon. Hindi nila alintana ang kamatayan sapagkat sila ay naniniwalang may buhay sa piling ni Kristo.
 
Sa huli ay hindi tayo pababayaan ng Diyos. Manatili tayong nag- mamahal sa kanya at matatamo natin ang gantimpalang inilalaan ng Panginoon. Mahal kita, walang iba, Panginoong Hesus.
 
       ● Father Alfredo Rollon SVD