Print Version    Email to Friend
Pinoys’ got talent

Magandang araw! Sa nakaraang dekada ay lumaganap ang mga programa na patungkol sa mga talents.  Nag karoong ng ibat-ibang version katulad ng America’s, British’s, Asia’s at Pilipinas’ Got Talent. 
 
Upag malaman kung patok ang talent, bibigyan ka nila ng Yes, o kaya ay X, subalit ang pinakahintay  ng lahat ay ang Golden Buzzer. Hindi man isang isang talent contest show, subalit tungkol sa talent ang ating pagninilayan. 
 
Ang talento, una sa lahat ay tumutukoy sa halaga ng isang pera. Sa ebanghelyo, ginamit ni Hesus ang isang talinghaga ng mayamang mangangalakal na kung saan siya ay nag-iwan ng pampuhunan sa kanyang mga manggagawa. 
 
May tumanggap ng lima, dalawa, at isa, na naayon sa kanilang kakayanang mamahala ng partikular na halaga. 
 
At ayon sa ebanghelyo ay bumalik ang lalaki upang magkaroon ng pagsusulit ng kanyang naiwan. Ano ang maari nating mapulot sa pagsusulit na ginawa ng lalaki sa mga taong kanyang pinag katiwalaan?
 
Una, nagalak ang lalaki ng kanyang malaman na tumubo ang unang dalawang alagad. Sa kanyang kagalakan ay binigyan niya iyo ng pabuya. 
 
Ang ating buhay pananampalataya ay ganito rin. May mga biyaya na ibinigay sa atin ang Panginoon.  Sa paanong paraan natin ito ginagamit?
 
Kaya nga nakakatuwang makita kung ang isang community ay buhay na buhay higit ay sa pagdiriwang ng mga liturhiya at ganon din sa kanilang pamumuhay. Sa aking karanasan dito sa Hong Kong ay kitang-kita ang kasiglahan ng napakaraming Pinoy communities. Sa pagdiriwang ng Misa ay masigla ang mga awit, may mga de-kalidad na bumabasa  at namumuno sa pagsagot, at may mga servers at Extra Ordinary Ministers of the Holy Eucharist na tumutulong sa pagbibigay at pagpapaganda ng daloy ng komunyon.  
 
At paminsan-minsan ay may mga extra na pagpapasigla sa community kung may mga pagtitipon gaya ng anniversary, Christmas, at birthday celebration. Ito ay pagpapakita na marami ang gumagamit ng kanilang mga talents para na rin sa kapakanan ng komunidad.
 
Pangalawa, nabigo ang lalaki nang malaman niya na mayroong isang lingkod na hindi ginamit ang talento na ibinigay sa kanya, bagkus ay ibinaon na lamang ito sa lupa. Laking panghihinayang ng lahat. 
 
At bilang kaparusahan ay binawi sa kanya ang ipinagkatiwalang talento. Kabaligtaran naman ito. Mayroon naman na ilan sa community na ayaw makisangkot, may takot, may sariling oras, may sariling mundo, at higit sa lahat ay tila makasarili. 
 
Kung ang lahat nga lamang sana ay magbabahagi ng kanilang kakayahan para sa community ay makalilikha ito ng malaking kaibahan.  Sa huli malaki man o maliit ang ating ambag at batid natin na makatutulong ito at higit sa lahat ay magiging kalugod-lugod sa Diyos.
 
Pinoys’ got talent. At para doon sa mga patuloy na nag aambag ng kanilang kakayanan para sa ikabubuti ng simbahan at para sa kaluwalhatian ng Diyos, tumanggap sana kayo hindi lamang ng four votes kundi ng Golden Buzzer mula sa ating Panginoong Hesus. 


● Father Alfredo Rollon SVD