Print Version    Email to Friend
Handa ka na ba?

Sa nakalipas na Linggo ating ipinagdiriwang ang Kapistahan ng Kristong Hari. Si Hesus ay muling babalik bilang Hukom at Hari. At sa Linggong ito, atin naman ipinagdiriwang ang unang Linggo ng Adbiyento, ang paghahanda sa unang pagdating ni Hesus dito sa lupa bilang isang tao. Nakipamuhay ang Diyos sa atin liban sa kasalanan. 
 
Handa ka na ba sa pagdating ni Hesus? Excited ka na ba sa pagdating Niya? 
 
Dapat lang magalak tayo sa pagdating ni Hesus. Sasamahan tayo ni Hesus sa ating paglalakbay, gagabayan tayo sa tamang daan, at ituturo sa atin  ni Hesus ang katotohanan para magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. 
 
Pero maghanda tayo sa kanyang pagdating. Ito ang ibig sabihin ng Adbiyento, paghahanda sa pagdating ni Hesus. Ano ba dapat ang ihanda natin? Ihanda natin ang ating puso, ang ating espiritwal na pamumuhay. Ito ang tunay na paghahanda. Kung meron tayong “spiritual preparations” sa panahaon ng Adbiyento mas makahulugan ang pagdiwang natin sa kaarawan ni Hesus. 
 
Handa ka na ba sa pagmamahal ng Diyos? Sa panahon ng Adbiyento isa sa pinakamagandang paghahanda ay ang paglinis ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng Sakramento ng Kumpisal. Ugaliin natin na magkumpisal.
 
Sa Sakramento ng Kumpisal ating maranasan ang pagmamahal ng Diyos. Sa kabila ng mga nagawa natin, handa parin ang Diyos na tayo ay patawarin. Huwag kang mag alinlangan na pumunta sa Kumpisalan. Yung iba ay natatakot magkumpisal. Dapat ba katakutan ang pagpapatawad ni Hesus? Yung iba naman ay masyadong mapagmataas ayaw pumunta sa kumpisalan. 
 
Mga kapatid magpakumbaba tayo sa harap ng Diyos.  Kung meron tayong pusong marunong magpakumbaba at pumunta sa kumpisalan papatawarin tayo ni Hesus sa nagawa nating mga kasalanan. Gusto ni Hesus na malinis yung puso natin para makamtan natin ang tunay na kapayapaan ang pagmamahalan. Kung tayo ay napatawad ni Hesus, tayo rin ay dapat magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin.
 
Ang pagdadalo ng mga “recollections” ay isa sa mga paraan sa paghahanda natin sa pagdating ni Hesus. Sa panahon ng Adbiyento karamihan ng ating Simbahan ay nagbibigay ng “recollection”. At maglaan tayo ng panahon para ihanda natin ang ating sarili sa pagdating ni Hesus, sa kanyang kaarawan. 
 
Sa ating ebanghelyo sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Mag ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras.”
 
Hindi natin alam ang panahon sa pagdating ni Hesus. Ang paghahanda natin nawa’y palagi, hindi lamang sa panahong ng Adbiyento kundi sa lahat ng oras.  
 
At mag ingat din tayo na hindi tayo mapalayo  sa ating Panginoong Hesus. Palagi nating sundan Siya sa pamamagitan ng pagsunod nang Kanyang mga utos.
 
Maghanda tayo pagdating ni Hesus.
 
● Father Jay Flandez SVD