Print Version    Email to Friend
Feast of the Holy Family: Banal na pamilya

Sa Linggong ito ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng Banal na Mag-anak, na sina Maria, Jose at Hesus.  Ang ating Simbahan ay nagpapahalaga sa bawat pamilya. Ang pamilya ay isang pangkat ng ating lipunan, upang maihubog  at turuan ang mga bata sa tamang pag-uugali at pananampalataya. 
 
Pinili ng Diyos na sa isang pamilya lumaki si Hesus. Pwede naman sana na magpakita na lang si Hesus sa mga tao at sabihin sa kanila, “ako ang Mesiyas, ako ang tagapagligtas, ako ang Diyos.” 
 
Pero hindi ginawa ng Diyos yan, bagkus pinili ng Diyos na lumaki si Hesus sa isang pamilya, sa pamamagitan ni Maria at ni Jose.
 
Sa pamamagitan ni Maria at Jose ay matutunan ni Hesus paano maging tunay na tao. Alam natin si Hesus ay Diyos; “Ang salita ay nagkatawang tao.” Ang salitang ito ay si Hesus. Ano ba meron sa tao? Bakit pinili ng Diyos na maging tao? 
 
Palagi nating sinasabi pag tayo’y nagkakamali, “patawad po, tao lang po!” Parang binababa natin ang katangian ng tao. Isipin natin pinili ng Diyos na maging tao, ibig sabihin masaya, masarap at banal maging tao. 
 
Ang tunay na tao ay nakaugnay 
 
sa Diyos. Di ba sabi sa ebanghelyo ni Juan, “wala tayong magagawa kung tayo ay lalayo sa Diyos.” 
 
Hindi natin maisasabuhay ang tunay na pagkatao natin kung tayo ay lalayo sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang pamilya ni Maria at Jose ay banal dahil hindi nila iniwan ang Diyos.
 
Kung basahin natin ang buhay ni Maria at Jose, sila’y simpleng tao lamang. Payak ang kanilang pamumuhay, sila ay tunay na tao. Tumupad sa batas ng tao at lalong-lalo na sa batas ng Diyos. 
 
Sa ating pagbasa sinabi: “Nang makalipas na ang mga araw ng paglilinis ni Maria, alinsunod sa batas ni Moises, dinala nila si Hesus sa Jerusalem upang ihandog sa Panginoon.” Si Maria at Jose ay naging masunurin sa batas ng Diyos, ito ang isang katangian ng tao, minahal ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ng Diyos. 
 
Sa pagdiriwang ng Kapistahan ng Banal na Mag-anak tayo ay pina-alalahanin ng Diyos na ang ating misyon ay pabanalin ang ating pamilya. 
 
Ano ba dapat gawin na mapabanal ang ating pamilya? Sundin natin si Maria at Jose ihandog natin ang ating pamilya sa Diyos. Nawa’y ang Diyos ay maging sentro sa ating pamumuhay. 
 
Karamihan sa atin ay malayo sa ating pamilya. Makasama lang natin sila pag nagbabakasyon tayo. Ito ang tanong; sa ating pagbabakasyon saan ba natin sila dinadala? Sa simbahan ba? O sa Mall of Asia? Sa lugar ba na mapabanal ang ating pamilya o sa lugar na maging materyalistik ang ating pamilya. 
 
Hindi masama na pumunta sa mga “mall” para mag “bonding” ang pamilya, nawa’y magbigay din tayo ng panahon para mag “bonding” ang ating pamilya kasama natin ang Diyos. 
 
Kung naka-sentro ang Diyos sa ating pamilya hindi ito magkakawatak-watak, bagkus meron pagmamahalan, pagkaka-unawaan, at pagkaka-isa. Santa Maria at San Jose tulungan mo kami na mapabanal ang aming pamilya. Amen.
 
 ● Father Jay Flandez SVD