Print Version    Email to Friend
Eleventh Sunday in Ordinary Time - Kasaganaan para sa kaharian ng Diyos

Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain; tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa’y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim: usbong muna, saka uhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin” (Marcos 4:26-29).
 
Meron tayong kasabihan, “kung may tinanim may aanihin.” Sa ating ebanghelyo ipinakita ni Hesus ang kahalagahan ng pagsisikap at pagtitiyaga. Para lumago ang ating pagsunod kay Kristo dapat magsikap tayo na kilalanin at alamin ang ating responsibilidad bilang mga alagad ni Kristo. Hindi natin lubusang magampanan ang ating tungkulin kung hindi natin alam ang ating pananampalataya. Hindi lalago ang ating buhay espiritwal kung hindi tayo magsikap sa ating pagsunod kay Kristo. 
 
Ganon din sa buhay natin dito sa Hongkong, para may kompiyansa tayo sa ating pagtratrabaho dapat alamin natin ang ating karapatan. Kung wala tayong alam sa batas natin bilang manggagawa madali tayong maloko at hindi tayo lalago sa pamumuhay natin. Ang susi ng kasaganaan ay kaalaman. 
 
Sa ating ebanghelyo may isang tao na naghahasik ng binhi sa bukid pagkatapos, iniwan niya at nagpatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Pagmasdan natin, ang sinabi ni Hesus. Naghasik ng binhi, pagkatapos nagpatuloy ng kanyang pang-araw-araw ng gawain. Ang taong ito ay matiyaga at masipag. Hindi lang sya nakafocus sa pagtatanim pero patuloy pa rin siya sa kanyang araw-araw na trabaho. Siguradong lalago  ang pamumuhay ng taong ito. 
 
Ang kaharian ng Diyos ay kaharian ng pagpapala. Kung tayo ay makilahok sa pagmimisyon ng ating Simbahan, nakiisa na tayo sa misyon ng Diyos ang paghahasik ng binhi o salita ng Diyos sa ibang tao. At tandaan natin na kung ang ginagawa natin ay para sa Diyos ito ay magtatagumpay.
 
Noon Biernes ating ipinag-diriwang ang ating ika-117 na anibersaryo ng ating Kalayaan. Ang paghahasik ng buhay at dugo ng ating mga bayani ay nagbunga nang kalayaan. Nawa’y ating pagyamanin ang kalayaan na ito sa pamamagitan nang paglilingkod sa ating kapwa at sa bayan. Sa tulong ng Diyos ang bukal ng kalayaan nawa’y maging malaya din tayo sa kasamaan at sa tukso ng kadiliman. At maging instrumento tayo sa kalayaan ng ating kapwa. 
 
Sundin at mahalin natin ang Diyos Ama na naghahasik ng pagmamahal at kalayaan para makamtan natin ang tunay na kasaganaan.


 ● Father Jay Flandez SVD