Print Version    Email to Friend
Thirtieth Sunday in Ordinary Time - Makinig para makita ang katotohanan!

Sa ating pagbasa sa Linggong ito, ay tungkol sa isang bulag na si Bartimeo. Hindi man s’ya nakakita pero naririnig n’ya ang tungkol kay Hesus. At parang mas malalim pa ang pagkakilala n’ya kay Hesus kumpara sa ibang nakakita kay Hesus. Dahil noong narinig n’ya na daraan si Hesus ganito ang sinabi nya, “Hesus na taga Nazaret, anak ni David, mahabag po kayo sa akin.” Bakit alam ng bulag na si Hesus ay anak ni David? 
 
Ang alam ng mga tao si Hesus ay anak ni Maria at Jose. Pero si Bartimeo ay malalim ang pagkakilala niya kay Hesus.
 
Sa ating panahon ngayon marami na tayong nakikita sa “social media”, ang tanong, ay napalalim ba ang ating pananampalataya sa mga nakikita natin? Mahalaga ang paningin, pero huwag natin kalimutan na makinig. Marami sa ating mga kababayan na gustong makausap nila ang kanilang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng “video call”. Pero hindi nakikinig sa mga sinasabi nila.
 
Si Bartimeo, isang bulag pero malalim ang kanyang pagkakilala ni Hesus. Noong sinabi ni Bartimeo, “Hesus anak ni David”, parang sinabi na rin ni Bartimeo, na si Hesus ang mesiyas. Sa lumang tipan, sinasabi na ang mesiyas ay manggagaling sa lahini David.
 
Kung gusto natin makita ang katotohanan dapat marunong tayong makinig. Hindi lamang sa mga nakikita ay katotohanan. Alam naman natin na sa panahon ngayon marami na tayong nakikita sa mga “social media” na hindi totoo. Kung sinu-sino na lamang ang mga nagpo- post o naglalagay ng mga maling impormasyon o balita. Dapat marunong tayong makinig.
 
Pakinggan natin ang mga sitwasyon sa bansa natin, pakinggan mo ang pamilya mo. Hindi lahat na nakita mo ay totoo. 
 
Tingnan mo na lamang ang kababayan mo, pa selfie-selfie at laki pa ng ngiti nyan, pero malaki ang problema nyan. Subukan mo kausapin ng tapatan iiyak yan sa dami ng problema niya. 
 
Hindi masama ang mag post sa ng mga lawaran sa “social media", ang punto ko lamang ay ang katotohanan ay hindi lamang sa mga nakikita natin. Ang katotohanan ay lalong maging katotohanan kung tayo ay marunong makinig.
 
Ang Salita ng Diyos ay maging katotohanan kung ito ay ating pakinggan, pagnilayan at isabuhay.
 
Sa ating bansa maraming katotohanan ang tinatago at tinatakpan ng mga magagandang lawaran para iligaw ang ating kababayan. Bilang mga binyagan dapat marunong tayong makinig sa isyu ng bayan para makita natin ang katotohanan. Paano mo ipaglaban ang katotohan kung hindi ka nakikinig sa tunay na pangyayari.
 
Katulad ni Bartimeo, makinig tayo ng buong puso para lalong makita natin ang katotohanan si Hesu-Kristo.
 
 ● Father Jay Flandez SVD