Print Version    Email to Friend
Thirty-first Sunday in Ordinary Time - Hugot

Isang nag trend ngayon sa mga palitan ng pakikipagtalastasan ay ang salitang “hugot”. Malimit ito ay konektado ang mga bagay at pangyayari sa pagmamahal na nauwi sa pagkabigo o pag- mamahal na hindi naipahayag.  Halimbawa: “Ang bigas nagma-mahal, sana ikaw rin.” “Di bale ng matalo sa lotto basta panalo naman sa puso mo.” Sa pamamagitan ng “hugot” naipapahayag ng isang tao sa malikhaing paraan ang kanyang pagmamahal sa kapwa. Paano kaya kung gumawa tayo ng hugot para sa Panginoon?
 
Hugot # 1 BUTI PA ANG RICE MAY UNLI.  Pinapaalalahan tayo ng Diyos na ang pagmamahal sa kanya ay buong-buo. “Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas.  Sa ating “tingi” society, tila napakahirap na ilaan sa Diyos ang buo nating katauhan at pagmamahal. 
 
May mga pagkakataon maraming balakid ang pumipigil sa atin upang maging “unli” ang ating pag-
 
mamahal kay Lord. Naobserbahan ko nga na kahit na sa misa o sa sama-samang pagdarasal ay may mga taong hindi maituon ang buong atensiyon sa Panginoon. Madali tayong magambala ng kilos, pananamit, at itsura ng mga pumapasok sa simbahan.  Gayon din ang mga gadgets na hinding-hindi natin maiwaglit kahit man lamang isang oras na para sana ay nakalaan sa ating pakikipagsalo sa piging ng Panginoon. At sa kabuuan ng ating buhay, ay may mga bagay na pumipigil at umaabala sa atin para maging lubos ang pagmamahal natin sa Diyos.
 
Hugot#2 SANA SI ROSA ROSAL KA NA LANG.  KAPWA KO MAHAL KO. Pangalawang utos ay ang pagmamahal natin sa kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Marami tayong maaring mapag-usapan dito. Maaring ang ating pagpalya sa pagmamahal sa kapwa o ang mga karanasan natin lalo ng mga OFW na walang ibang mahalaga kundi ang iba.  Sa aking mahabang karanasan sa pagmi-misyon sa Hong Kong ay aking nasaksihan ang kabutihan loob at pagiging mapagbigay ng mga Pilipino. Saan ka man magpunta ay laging may mga nakahandang maglaan ng oras upang makipagkwentuhan, pagkain na maaring pagsaluhan, pera na maaring gamitin sa ibat-ibang gastusin at programa higit ay ng simbahan. Marami tayong mga kababayan na naghihintay lamang ng pagkakataon upang makatulong sa iba. Malimit ay nakakaantig ng puso kapag may naririnig ka na special collection dahil namatayan ang isang kaanak, o kaya naman ay collection para sa ating mga kababayang nasalanta ng bagyo.  Bagamat may mga pagkakataon din na marami ang nagsasawalang kibo sa hirap na dinaranas ng iba.  “Kapwa ko, mahal ko” yan ang pangalawa nating hugot.
 
Panginoon salamat po sa pag- papaalala sa amin na Ikaw ay dapat naming mahalin at gayun din ang aming kapwa. Batid namin na ikaw ang unang nagmahal, ikaw ang unang nag alay ng buhay para sa amin. Nawa ay gawaran mo kami ng lakas upang maging UNLI ang pagmamahal namin sa yo. Gayun din ay paalalahan mo pa kaming muli na KAPWA KO MAHAL KO.  Hugot pa more, para sa Panginoon.
 
 
 ● Father Alfredo Rollon SVD