Print Version    Email to Friend
Pagbabago para kay Kristo!

Napansin ko, na sa panahon ng Adbiyento parang kaunti lang ang nangako na may babaguhin sila sa kanilang buhay o sa kanilang ugali. Pero pag Bagong Taon, o New Year, maraming nangangako na magbabago, maraming mga New Year’s Resolution. Ang tanong, ano ba ang dahilan bakit ang isang tao ay nagbabago? Ang pagbabago ba ay para kay Kristo? 
 
Sa panahon ng Adbiyento tayo ay pinaalalahanan sa ating mga pagbasa tungkol sa pagdating ni Hesus. Darating ang ating Mesiyas, dapat maghanda tayo. Ano bang klaseng paghahanda? 
 
Hindi material na paghahanda, kundi spiritwal na paghahanda. Ito ang mensahe ng panahon ng Adbiyento, dapat ngayon pa lang magsikap na tayong magbago, dapat meron na tayong “resolution” bago mag-Pasko. Wag mo nang hintayin ang Bagong Taon, ngayon na, umpisahan mo na ang iyong pagbabago. Ang ating pagbabago ay para kay Kristo. 
 
Sa ating ebanghelyo sa Linggong ito maraming tao ang nagtanong kay Juan Baustista, kung paano babaguhin ang kanilang buhay. 
 
Tila bang hindi nila alam kung paano babaguhin ang kanilang buhay o pamumuhay. Tanong ng mga tao kay Juan, “Kung gayun, ano po ang dapat naming gawin?” sagot naman ni Juan, “Kung mayroon kang dalawang baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng may pagkain.” Mga kapatid pwede natin ito magawa. Sa panahon ng Pasko magbabahaginan tayo. 
 
Sa mga misa sa Pasko at sa Bagong Taon, kung tayo ay magsimba sa St. Joseph Church, sa may Garden Road, sa Central pwede tayo magdala ng mga canned goods, instant noodles o kape at sa misa atin po itong i-alay, para ipamahagi sa mga shelter houses. May mga kapatid tayo na nawalan ng trabaho o na terminate, yung iba may mga kaso pa. Tulungan natin sila. 
 
Sa pamamagitan ng ating kaunting pagbabahagi, nawa’y maramdaman nila na buhay ang Pasko, buhay ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagmamahal at pagbabahaginan. 
 
Si Kristo ang dahilan sa ating pagbabago, hindi ibang tao. Siya ang dahilan sa ating pagbabagong buhay, ang diwa ng Pasko. Tayo ang dahilan kung bakit nagkatawang tao ang Diyos, dahil sa pagmamahal Niya sa atin. Nawa’y si Kristo rin sana ang dahilan sa ating pagbabago. Sa panahon ng Pasko, Siya ang dahilan kung bakit tayo ay nag-diwang ng Pasko. Nakakalungkot na pag tayo ay nag sa salu-salo o may Christmas party, para bang nakalimutan natin ang dahilan sa ating kasiyahan. 
 
Si Kristo ang dahilan bakit tayo nagdiwang ng Pasko. Nawa’y sa Pasko, maglaan tayo ng oras na manalangin at magpasalamat sa Diyos, na nagkatawang tao para tayo ay samahan at gabayan sa ating paglalakbay patungo sa ating kaligtasan. 
 
Hamon ni Juan Bautista sa atin, na tayo ay magbago para maghari si Kristo sa buhay natin. Ano ba ang dapat mong baguhin para ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya? Ano ba  ang dapat mong gawin para mamuhay ka nang kalugod-lugod sa Diyos? 
 
Magbago para kay Kristo!
 
 ● Father Jay Flandez SVD