Print Version    Email to Friend
Epiphany - Tunay na maningning

Isang masayang pagdiriwang ang ginanap na Misa de Aguinaldo sa Chater Garden noong nakaraang Pasko. Kapansin-pansin ang pagbabago ng paligid dahil sa mga palamuting ginamit katulad ng mga ilaw, parol, at ang main attraction ay ang life-size na belen.  Bukod sa Misa ay nagkaroon ng karoling ang ibat-ibang grupo at ilang indibidual. Hindi maikakaila ang kakaibang ningning ng gabing iyon.
 
Sa Linggong ito,  patuloy pa rin nating ipinagdiriwang ang Kapaskuhan at aalalahanin natin ang pagpapakita ng sanggol na si Hesus sa mundo. Dito natin makikita ang iba’t-bang katauhan na may kanya-kanyang ningning o liwanag. Nawa ay makatulong sa ating pagninilay ang pagbabalik tanaw natin sa kanila ng sa gayon ay lubos nating mapagtanto ang tunay na liwanag na dulot ng pagdating ni Hesus. 
 
Una ang ningning ng  Tatlong Mago. Malimit nating marinig ang pagbating “Happy Three Kings.”  Sa kasaysayan ay natala na may tatlong mago mula sa silangan ang naghanap sa bagong silang na hari ng mga Hudyo. Sila ay mga pamoso sa kanilang pinanggalingan sapagkat sila ay inilalarawan bilang mga pantas, mga astronomer at mga hari. Subalit iniwan nila ang kanilang ningning upang magbigay pugay sa pagdating ni Kristo Hesus.  Busilak ang kanilang mithiing hanapin ang sanggol, kaya nga sila ay ginabayan ng tala at matagumpay nilang natagpuan si Hesus.  
 
Pangalawa ay ang ningning ni Haring Herodes. Sa kanyang paniniwala ay siya ang tunay na bituin  ng Jerusalem. Siya ang hari at walang ibang maaring umagaw ng kanyang trono. Ang kanyang pasaring sa tatlong mago na balitaan siya kapag natagpuan na nila ang sanggol upang maging siya man ay makapagbigay pugay 
 
at makasamba ay isang pagbabalatkayo. Batid naman natin na ang tanging mithi niya ay ang patayin ang sanggol ng sa gayon 
 
siya ay manatiling makapangyari-han. Subalit hindi nagpabaya ang Diyos at binalaan niya ang tatlo na huwag nang bumalik kay Haring Herodes.  
 
Pangatlo ay ang ningning ni Hesus. Siya ang tunay na tala at liwanag. Ang kanyang ningning ay siyang gagabay sa sanlibutan upang ang lahat na sumampalataya sa kanya ay maligtas. Sabi ng ating ebanghelyo ngayong Linggo: “At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay ikaw nga huli sa mga pangunahing bayan ng Juda.  Sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel.” Bagamat siya ay natagpuan sa sabsaban ang tatlong mago ay nagpatirapa at sumamba  kay Hesus. Sila ay kumikilala kung sino ang sanggol na ito, na mas higit ang ningning at kapangyarihan sa kanilang tatlo. Kasunod nito ay ang kanilang paghahandog ng mga alay na  ginto, kamanyang, at mira.
 
Ang sanggol na si Hesus ay nagpakita sa mga abang pastol ganundin sa mga mago. Si Hesus ay Diyos at Hari ng lahat. Puno ng pagpapakumbabang sambahin natin siya katulad ng tatlong mago.  Huwag nating hayaang sapawan tayo ng yaman at katatayuan sa buhay katulad ni Herodes na hindi kailanman kumilala kay Kristo bilang hari. Nawa ay patuloy nating sambahin si Hesus, siya ang tala ng ating buhay, siya ang ating patnubay  patungong langit. Siya ay patuloy na magliliwanag sa gitna natin sapagkat siya ang tunay na Maning-ning ngayon at magpakailanman.
 
 ● Father Alfredo Rollon SVD