Print Version    Email to Friend
Fifth Sunday in Ordinary Time - Sumunod kay Hesus at ika’y pagpalain!

Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli.” Sumagot si Simon, “Guro magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli! Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat.” (Lc. 5:4-5).
 
Gusto natin na maging matagumpay ang buhay at pamilya natin. Umalis tayo sa ating bansa, naging OFW tayo para maghanap buhay upang maging maayos ang pamumuhay ng ating mga mahal sa buhay. 
 
Maging maayos ang pag-aaral ng mga anak, at makapagtayo ng maayos na bahay. Lumayo tayo sa ating mga mahal sa buhay. At ito ay isang parang “panganib” sa pamilya natin. Maraming tayong mga kababayan na nawasak ang kanilang pamilya dahil sila ay magkalayo. Sa ating ebanghelyo sinabi ni Hesus sa mga mangingisda; “pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli.” 
 
Ito din ay isang “panganib” sa mga mangingisda, na pumunta sa laot. Ang buhay OFW ay isang buhay na “pumalaot” para magkaroon ng ikabubuhay sa pamilya. Mayroon “panganib”, pero kung kasama natin si Hesus, tayo ay magkakaroon ng tagumpay sa ating pagpapalaot.
 
Bilang OFW, na “pumalaot”, sa malayong lugar, maging masunurin nawa tayo kay Hesus na naggagabay sa atin. Tulad ng mga mangingisda na naging masunurin kay Hesus. Sila ay pinagpala ng Diyos. 
 
Pagod na pagod na ang mga mangingisda dahil sila ay magdamag na nanghuli ng isda. Gusto na nilang magpahinga, pero naging masunurin pa rin sila kay Hesus. Sinabi ng mga mangingisda, “...ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat.” Dahil sila ay naging masunurin kay Hesus sila’y pinagpala. 
 
Marami silang isda na nahuli. Nawa’y maging masunurin tayo kay Hesus. Malayo man sa mahal sa buhay pag ikaw ay nakikinig at sumunod kay Hesus, ikaw ay kanyang pagpapalain.
 
Tulad ng mga alagad na pagod na pagod na dahil sila ay magdamag na nanghuli ng isda. Tayo rin ay pagod na pagod na sa pagtratrabaho para sa ating mga mahal sa buhay. Kung pagod ka na, lapit ka lang kay Hesus at ika’y kanyang bigyan ng lakas para patuloy mong suportahan ang mga mahal sa buhay mo. 
 
May nakakilala ako na isang kababayan natin dito sa Hongkong. Siya ay 30 years na dito sa Hongkong. Ang tanong ko sa kanya, “Hindi ka ba napapagod na malayo ka sa pamilya mo? Panahon na para mag-relax ka.” Alam mo ang sagot Niya. “Father, ang pamilya ko ang kalakasan ko. Nabibigatan ako sa trabaho ko pero dahil sa kanila hindi ako mapapagod, dahil mahal ko sila hindi ako mapapagod sa paglingkod sa kanila.”
 
Kung ang puso natin ay puno ng pagmamahal, maging handa din tayo na magsakripisyo at maglingkod sa kapwa.
 
Nasaksihan ng mga mangingisda ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang huli ng maraming isda. Gumawa ang Diyos ng himala sa buhay nila. At no’oy tinawag sila ni Hesus na maging mamamalakaya ng mga tao, sila’y sumunod kaagad kay Hesus. Bakit sila sumunod kaagad? Wala pa naman silang alam sa pagmimisyon. Ang alam nila ay manghuli lamang ng isda. Sumunod sila kay Hesus dahil alam nila na si Hesus ang kanilang kalakasan, si Hesus ang gumagawa ng kabutihan. Nasaksihan nila ito sa pamamagitan ng daming huli ng isda noong sinabi ni Hesus sa kanila, “pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat...”
 
Tayong mga OFW, “pumalaot” tayo sa ibang bansa. Maging masunurin tayo kay Hesus para tayo’y pagpalain Niya.
 
 ● Father Jay Flandez SVD