Print Version    Email to Friend
Eighth Sunday in ordinary time - Aug mabuting puso ay malapit sa Diyos

Mahalaga ang mensahe ni Hesus para sa atin. Ang lahat ay kailangang mag mula sa atin, ang pagbabago, kababang loob, kabutihan at kagandahang loob. 
 
Paanonnga naman nating maaayos ang buhay ng ibang tao kung ang ating buhay mismo ay magulo at walang maayos na direksyon. Hindi nga naman maakay ng bulag ang kapwa bulag sa paglalakbay. Hindi sapat ang salita. 
 
Madaling humusga o manira ng kapwa,  pero mahalaga na makilala ay makita muna natin ang ating sarili. Nagagalit tayo sa ugali ng ibang tao, samantalang tayo mismo ay may hindi magandang kalooban. 
 
Ang paanyaya ni Hesus ay malalim na pagsusuri ay pagkilala muna natin sa ating sarili bago husgahan o pagalitan ang ibang tao.
 
Pagnilayan natin ang isa pang pahayag ni Hesus. Ang mabuting gawain ay magbubunga ng mabuti kung ang ating puso ay puno ng pagmamahal at malasakit sa ating kapwa. Ang paghahangad ng kabutihan at kaayusan ng ibang tao ay gawaing mabuti. Ang pagtulong sa mga nangangailangan ay gawain mabuti na magbubunga ng kabutiha. Sa isang banda, ang masamang gawain o kaisipan laban sa ibang tao eh magbubunga ng masama sa atin at sa ating kapwa. 
 
Simple ang paanyaya sa atin ni Hesus. Huwag tayong humusga sa kahinaan o kamalian ng ibang tao. Maging mababa ang ating kalooban ay matutong mahabag. 
 
Hangarin natin lagi ang mabuti ay kabutihan ng ibang tao. Ang taong may mabuting puso ay malapit sa Diyos. 
 
Ang taong mapagmahal ay anak ng Diyos at ang Diyos ay nananahan sa kanyang puso. Sapagkat kung saan naroon ang pagmamahal at malasakit ay naroroon ang Diyos. Amen.
 
● Father Arnold Abalardo CMF