Print Version    Email to Friend
Fifth Sunday of Lent - Humayo tayo at huwag ng magkasala pa

Pag-ibig at hindi kaparusahan ang bigay ni Hesus sa atin. Pag-asa at lakas at hindi panghuhusga ang alay ng Panginoon sa atin. Pinatatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at kamaliang nagawa. Ang tangi lamang niyang pabaon at hiling; Ang tayo ay huwag ng muling magkasala. 
 
Napakadali nga naman na humusga at pumansin sa mali ng ating kapwa.  Mas madali ang magturo at mambato sa kamalian ng iba. Mas madaling pag usapan o pag chismisan ang mali ng ibang tao kesa pansinin ang sariling kamalian. Simple ang tugon ni Hesus sa mga mapaghusgang tao sa babaing nagkasala: “Sige, kung sino sa inyo ang walang kasalanan ay siya nang maunang bumato sa kanya.” Ang tindi ng hamon ni Hesus. Eh sino nga ba sa atin ang di nagkamali sa buong buhay natin? Sino nga ba sa atin ang hindi nakagawa o nakapag-isip ng di maganda sa iba? Nawa’y magaya natin ang puso ni Hesus na mapagmahal at mapag patawad. Si Hesus ay maunawain. Alam nya ang lahat sa ating buhay. Wala tayong maitatago sa Diyos. 
 
Nawa’y sa panahon ng Kwaresma ay maging bukas tayo sa pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Suriin natin ang ating sarili at pag-uugali. Ano bang mga kamalian o kasalanan ang kailangan natin iwan o iwasan na para magbagong buhay? Simulan natin ang pagbabago sa ating sarili. Huwag tayong humusga. Katulad ni Hesus, maging mahabagin tayo sa ating kapwa. Magsisi tayo,  magbagong buhay at talikdan na ang mga maling gawa. Mahal tayo ng Diyos. Hindi parusa ang hangad niya, kundi pagmamahal at habag sa ating mga makasalanan. Sumaiyo ang pagmamahal at pagpapatawad ni Hesus.
 
 ● Father Arnold Abelardo CMF