Print Version    Email to Friend
Easter Sunday - Si Hesus ay nabuhay na muli

Alleluia, Alleluia. Si Hesus ay nabuhay. Sumikat ang Bagong Araw. Hindi sa biyernes Santo nagtapos ang lahat kundi sa Linggo at Pasko ng Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayong lahat ay nagagalak, umaawit, nagpupuri at sumisigaw, Alleluia, si Hesus ay buhay. Nakita siya ng kanyang mga alagad. Sila Magdalena, Pedro at iba pa. Nakakatuwa na nakakaiyak. Totoo nga ang sabi ni Hesus na siya ay mabubuhay muli at tayo’y kanyang kukupkupin. 
 
Panginoong Hesus, salamat po sa pagbibigay ng bagong buhay. Salamat po sa dakilang alay. Salamat po sa pagliligtas. Napawi ang dilim. Alalahanin natin ang mga sinabi ni Hesus sa atin dati pa. Magtiwala tayo sa kanyang Salita. Mabuhay tayo sa kanyang Salita. Huwag daw tayong mangamba o mag alala. Huwag tayong matakot. Kasama natin sya at hindi tayo magiisa. Alleluia, Alleluia, Si Hesus ay muling nabuhay at nananahan sa atin magpakailanman. Iniligtas niya tayo sa kasalanan. Buhay si Hesus, ating isigaw. Buhay si Hesus, tayo ay magdiwang. Buhay si Hesus at tayo ay kanyang Mahal na Mahal. Happy Easter. Maligayang Pasko ng Pagka- buhay ng ating Panginoong Hesus. Tara na, ating isigaw at ibahagi sa ating kapwa at mga Mahal sa buhay na si Hesus ay nabuhay. Amen.
 
 ● Father Arnold Abelardo CMF