Print Version    Email to Friend
Ascension of the Lord - Tayo ay mga saksi ni Hesus

Si Hesus ay umakyat sa langit patungo sa Ama. Sa kanyang pag alis, hindi nya pinabayaan ang kanyang mga alagad. Binendisyunan nya silang lahat at nangako sa pagpapadala ng Espiritu na magpapala at magpapalakas sa kanila. 
 
Napakabuti ng ating Panginoon. Hanggang sa huli ay inaalala nya ang kanyang mga alagad. Hindi nya sila pinabayaan sa kabila ng pag iwan sa kanya. Ang kanyang mga habilin ay puno ng pagasa.
 
Magandang makita natin sa ating buhay pananampalataya ang presensya ng Diyos. Lagi syang andyan sa ating tabi. Umakyat sa langit si Hesus, subalit hindi nya tayo iniwanan. Hindi nya tayo pinababayaan.  
 
Lagi syang nasa ating piling. Si Hesus ay tunay na kaibigan. Never nya tayong i-unfriend o i-block katulad ng ginagawa ng ilan sa magkaibigan halimbawa sa Facebook or Instagram. Si Hesus hanggang sa huli, ang iniisip ay kapakanan ng mga alagad. Ang ating kapakanan.  Mahalaga tayo sa kanya. Paakyat na lamang sya sa langit e abot pa ang kanyang paalala na huwag mag alala o mangamba ang kanyang mga alagad at saksi. Sa araw na ito, tanggapin natin ang pagpapala ni Hesus. Mag tiwala tayo sa kanyang Salita. Isabuhay natin ito. 
 
At tayo'y maging saksi ng kanyang kapatawaran at pagmamahal. Saan man tayo naroroon, dalin natin si Hesus sa ating mga puso. Lagi natin syang kasama at hindi nya tayo pababayaan. Tayo’y kanyang ililigtas at iingatan.  Salamat sa Diyos.
 
 
 ● Father Arnold Abelardo CMF