Print Version    Email to Friend
Body and Blood of Christ - Magbigayan para pagpalain ni Hesus!

Nang dumidilim na’y nilapitan siya ng Labindalawa at sinabi sa kanya, “Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo.” Ngunit sinabi niya, “Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain.” (Lucas 9:12-13).
 
Binigyan ni Hesus ng misyon ang kanyang mga alagad na pakainin ang limanlibong katao na sumunod at nakinig sa kanyang mga aral.  Alam ni Hesus na sila’y gutom na gutom na. Paano makahanap ng pagkain ang mga alagad sa ilang na lugar? 
 
Nagmungkahi nga ang mga alagad ni Hesus, “Paalisin na po ninyo ang mga tao ng makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng pagkain dahil nasa ilang na lugar po tayo.” Sabi ng mga alagad ni Hesus. Buti na lang may nagbigay ng dalawang isda at limang tinapay sa alagad ni Hesus. At ito’y binigay nila kay Hesus. 
 
Paano kaya kung ito’y hindi ibinigay ni Hesus? Paano kung sila-sila lang ang kumain? Meron kayang milagrong mangyayari? Sa tingin ko ay walang milagrong mangyayari. Ang milagro ay mangyayari lamang kung marunong tayong magbigay na kahit kaunti para sa ating kapwa.
 
Gusto mo bang makaranas ng pagpapala sa Diyos? Ibigay mo ang buhay mo kay Hesus. Noong ibinigay nila ang dalawang isda at ang limang tinapay kay Hesus, ito ay pinarami ni Hesus. Kung tayo ay nagbibigay at tumulong para sa kapwa, tayo rin ay pagpalain ni Hesus. 
 
Sabi nga sa isang awit;“Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling Niya.”
 
Lahat tayo may pananagutan sa ating kapwa! Kung gagawin natin ang ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos. 
 
Sigurado ako, walang magugu-tom at magkukulang na anak ng Diyos. Sinabi sa ating ebanghelyo, “Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis; at nakapuno sila ng labindalawang bakol.”
 
Dahil nagbibigayan, lahat ay nasiyahan.
 
Bilang mga binyagan, nawa’y matuto tayong magbigayan sa ating kapwa. Tandaan natin, bilang mga binyagan tayo ay may pananagutan sa ating kapatid na walang-wala sa buhay. Ang tulong mo sa kanila ay pagbibigay puri kay Hesus. 
 
Matutong magbigay para ang iba ay mabubuhay!
 
 ● Father Jay Flandez SVD