Print Version    Email to Friend
Eighteenth Sunday in Ordinary Time - Ebanghelyo ni Lukas

Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman; sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan.”
 
Ano nga ba ang pinakamahalaga sa ating buhay? Pamilya ba o pera? Mga bagay ba o kapwa tao? Kayamanan ba o kalusugan? Minsan nakakalimutan natin ang mas mahalaga sa ating buhay. At iyon ay ang Diyos, ang ating pamilya at kapwa tao. Maganda ang payo ni Hesus sa atin, “Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman; sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan.” 
 
Hindi sa pera o yaman o kagamitan omaging kagandahan nakasalalay ang ating buhay. Ang lahat ng ito'y lumilipas at naglalaho o nauubos. May pera ka nga pero wala ka namang pamilya o kaibigan, ano ang magiging halaga nito? Kaya tama sa Hesus, “huwag tayong maging sakim” at matuto tayong magbahagi sa ibang Tao. May nakita ka na bang namatay na ang pera nya o kabuhayan o kagamitan eh isinama sa kabaong o libingan? Wala, di ba? Kaya mahalaga na matuto tayong magbahagi at tumulong sa kapwa. Ok lang magtipid o mag ipon para sa pamilya. 
 
Pero sabi ni Hesus, huwag tayong maging sakim o maka sarili. Lahat ay mula sa Diyos, regalo at biyaya nya hindi para lang sa ating sarili, kundi para ibahagi natin sa ating kapwa. At kung dumating ang oras o araw na tayo ay tawagin na nya, masasabi ba natin sa harap nya na nagbahagi tayo at hindi tayo naging sakim? O tayo ay naging mabuti at magbigay sa ating kapwa? Tulungan nawa tayo ni Hesus na maging bukas palad sa ating kapwa.
 
● Father Arnold Abelardo CMF