Print Version    Email to Friend
Twentieth Sunday in Ordinary Time - Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Pag nilayan natin ang salita ni Hesus. “Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa – at sana’y napagningas na ito!
 
Nabubuhay tayo ngayon sa panahon  na kung saan malaki ang division o awayan ng mga tao. Bansa laban sa bansa. Pamilya laban sa pamilya. At kapatid laban sa kapatid. Ang mga kalye ay puno ng nagpo﹣protesta para ilaban ang karapatan at kapayapaan. Si Hesus ang syang inspirasyon natin at lakas. 
 
Ang alab at apoy ng kanyang pagmamahal ang sya nawang maghari sa ating puso at buhay. Sa gitna ng kaguluhan at away, tayo nawa ay maging instrumento ng kapayapaan at pagkakaisa. Pahalagahan natin ang diyalogo at  pag uusap sa ikapagkakasundo ng bawat pamilya. Ituon natin ang ating isip at puso kay Hesus. Sa ating pagdarasal, ialay natin ang ating buhay sa Diyos. 
 
Kung saan may hidwaan o kaguluhan ay makapag alay tayo ng kapayapaan at pagkakaunawaan. Sa ating mga post or mensahe sa Facebook at  instagram, ilagay natin ang salita ng katotohanan at  kabutihan. Iwasan nating ipakalat ang fake news. Naway si Hesus ang ating laging.maging gabay at ilaw sa araw﹣araw. Patunayan nawa tayo ng pagmamahal at awa ng Diyos. Kapayapaan sa iyo at sa iyong pamilya.
 
 
● Father Arnold Abelardo CMF