Pagmamahal sa Diyos at Kapwa ay pagtupad sa batas!