Sixth Sunday of the Year: Ikaw ang masunod Panginoon!