Third Sunday of Easter: Ang pagkabuhay ni Kristo ay totoong balita