Eleventh Sunday in Ordinary Time - Kasaganaan para sa kaharian ng Diyos