Thirtieth Sunday in Ordinary Time - Makinig para makita ang katotohanan!