Third Sunday in Ordinary Time — Banal na salita gabay ng ating buhay!