Fifth Sunday in Ordinary Time - Sumunod kay Hesus at ika’y pagpalain!