Eighth Sunday in ordinary time - Aug mabuting puso ay malapit sa Diyos