Thirteenth Sunday in Ordinary Time - Tawag para sa kaharian!