Seventeenth Sunday in Ordinary Time — Ipalaganap mo ang Kaharian ng Diyos!