Print Version    Email to Friend
The invitation to the shore

John, the evangelist narrates another manifestation of the Risen Lord to his disciples and this episode is full of symbolisms.
 
Print Version    Email to Friend
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Iniibig mo ba ako Simon Pedro?”
 
Sa Ebanghelyong ito, makikita natin na nagsibalik na sila Pedro sa dati nilang gawain, ang mangisda. Nagsibalik na sila sa dati nilang lugar. Parang wala lang. Maaaring may alinlangan o takot pa din sila kahit na nagpakita na si Hesus ng ilang beses. Sa sandaling ito nagpakita uli si Hesus sa kanila kung saan din sila unang nakilala at tinawag ni Hesus na sumunod sa kanya. At muli ay ipinakita niya na siya ang anak ng Diyos na nabuhay muli.
Print Version    Email to Friend
Third Sunday of Easter: God asks us to show him our hands

The experience of the Risen One told in this Gospel passage took place in Jerusalem on Easter Sunday. The day began with the journey of the women to the tomb and with the announcement of the resurrection (Luke 24:1-8).
 
Print Version    Email to Friend
Third Sunday of Easter: Ang pagkabuhay ni Kristo ay totoong balita

Lumalagana sa panahong ito ang tinatawag nating Fake News. Kaliwat kanan ang mga nababasa at nakikita nating mga naka post lalo na sa social media.  Dinadala tayo ng ganitong maling balita sa mga taliwas sa katotohanan at  impormasyon. Kadalasan dahil na rin sa ating mga paniniwala, paninindigan sa buhay at mga biases, ay hindi na tayo nagsasagawa ng ibayong pagsasaliksik upang  alamin ang katotohanan. Sa kabilang banda naman ay may mga balita na nagpapakalat ng katotohanan ang hindi pinaniniwalaan.
Print Version    Email to Friend
Lakad para sa kabanalan!