Print Version    Email to Friend
Third Week of Easter

APRIL 10 – THIRD SUNDAY OF EASTER.
Mass of the Sunday, Gloria, Creed, Easter preface (white).
Readings: Acts 5: 27b-32, 40b-41; Revelation 5: 11-14; 
John 21: 1-19.

APRIL 11 – ST. STANISLAS. 
Mass of the memorial, Easter preface (red).
Readings: 
Acts 6: 8-15; John 6: 22-29.
Print Version    Email to Friend
Tunay na Paglilingkod ay bunga ng Pag-ibig!

Ang mga Overseas Filipino Workers ay may pagka-

kataon na makilahok sa Pambansang halalan, ito ay tinatawag nating Overseas Absentee Voting. Isang buwan po ito, at ito’y magsisimula sa Abril 9, at matatapos sa Mayo 9. Bilang mga Pilipino atin pong ipakita ang ating pagmamahal at malasakit sa ating bayan sa pamamagitan ng pagboto. Ang pagboto ay ating tungkulin.
Print Version    Email to Friend
A land where disciples are invited to come

John, the evangelist, narrates another manifestation of the Risen Lord to his disciples and this episode is full of symbolism.

There are seven occupants in the boat. This number represents perfection, completeness. Peter and the other six represent all the disciples who make up the entire Christian community.