Print Version    Email to Friend
Third Sunday of Easter: God asks us to show him our hands

The experience of the Risen One told in this Gospel passage took place in Jerusalem on Easter Sunday. The day began with the journey of the women to the tomb and with the announcement of the resurrection (Luke 24:1-8).
 
Print Version    Email to Friend
Third Sunday of Easter: Ang pagkabuhay ni Kristo ay totoong balita

Lumalagana sa panahong ito ang tinatawag nating Fake News. Kaliwat kanan ang mga nababasa at nakikita nating mga naka post lalo na sa social media.  Dinadala tayo ng ganitong maling balita sa mga taliwas sa katotohanan at  impormasyon. Kadalasan dahil na rin sa ating mga paniniwala, paninindigan sa buhay at mga biases, ay hindi na tayo nagsasagawa ng ibayong pagsasaliksik upang  alamin ang katotohanan. Sa kabilang banda naman ay may mga balita na nagpapakalat ng katotohanan ang hindi pinaniniwalaan.
Print Version    Email to Friend
Lakad para sa kabanalan!