Print Version    Email to Friend
Gabay sa pagmimisyon

Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: “Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila’y lalaya, at
sa mga bulag na sila’y makakita; upang bigyang-kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Pang-inoon.”
Print Version    Email to Friend
Second Week in Ordinary Time

JANUARY 17 – SECOND SUNDAY OF ORDINARY TIME.
Mass of the Sunday, Gloria, Creed, preface of the Sunday (green). 
Readings: Isaiah 62:1-5; 1 Corinthians 12:4-11; John 2:1-11.
Print Version    Email to Friend
Loving you is a feast

In a village in Galilee a wedding feast is celebrated. There are the guests who gathered to spend a few happy days, but here’s a disappointment: there is no wine and there is not even water because—according to the story—the jars are empty. A situation of abandonment, of general sadness. This is the surface. What’s in depth? 
Print Version    Email to Friend
Kasal, Kasali, Kasalo

Paalala lang po.  Ang pag ninilay na ito ay hindi tungkol sa isang pelikulang pinagbidahan ni Ryan Agoncillo at Judy Ann Santos noong taong 2006 na may katulad ding pamagat. At paumanhin sa writer at producer ng nasabing pelikula kung tila hiniram ang nasabing titulo ng pelikula.    Ito po ay patungkol sa isang kasalang naganap sa Cana noong panahon ng ating Panginoong Hesus.
Print Version    Email to Friend
Baptism of the Lord • First Week in Ordinary Time

JANUARY 10 – THE BAPTISM OF THE LORD.
Mass of the feast, Gloria, Creed, preface of the feast (white).
Readings: 
Isaiah 40:1-5, 9-11; Titus 2:11-14, 3:4-7; Luke 3:15-16, 21-22.
Print Version    Email to Friend
He wanted to rise with us from the Abyss

The gospel opens with a significant finding, the people were in expectant. It is easy to imagine what they are waiting for: the slaves expected freedom, the poor a new condition of life, the exploited labourer hoped for justice, the sick, healing, the humiliated and raped woman, recovery of dignity.

All aspired a new world; they hoped that among people, abuse, distortion and mistreatment would disappear, and rapport with peace be installed.
Print Version    Email to Friend
Anak ng Diyos!

Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayun din si Hesus. Nang siya’y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi. “Ikaw ang minamahal kong Anak; lubos kitang kinalulugdan.”
Print Version    Email to Friend
The search for shelter is part of Christmas

MANILA (UCAN): Some 300 children from the sprawling slum areas of Manila marched to the beat of Christmas carols in a reenactment of the search made by Joseph and Mary to find shelter prior to the birth of Jesus on December 18.

“We see this event in the light of the urban poor children’s search for home, peace and a decent life,” Tina Jurado, a community organiser with the Urban Poor Associates, which sponsored the day, said.

More from this section


Print Version    Email to Friend
Octave of Christmas

DECEMBER 27 – HOLY FAMILY OF JESUS, MARY AND JOSEPH.
Gloria, Creed, preface for the feast (white).
Readings:
 1 Samuel 1:20-22, 24-28; 1 John 3:1-2, 21-24; Luke 2:41-52.
Print Version    Email to Friend
Susmaryosep!

Susmaryosep!” ay katagang Pilipino na nabibigkas sa pagkagulat o pagkadismaya. Mula ito sa isang maliit na panala﹣ngin ng mga Kastila upang tumawag kay Hesus, Maria, at Jose. Kapag mabilis mong binigkas ang banal na pangalan ng Sagrado Pamilya o Banal na Mag-anak, masasabi mo: “Susmaryosep!”