Print Version    Email to Friend
Third Sunday of Advent: My Juan and only

Naging abala ang pamahalaan ng Pilipinas noong nakakaraang ganapin ang ASEAN sa Pilipinas. Kung anu-anong paghahanda ang ginawa.  Isang kapansin-pansin ay ang pag- kakansela ng pasok ng mga kawani ng gobyerno, mag-aaral, at mga manggagawa sa Kamaynilahan at mga karatig na lungsod. 
 
Print Version    Email to Friend
Para sa aking mga kababayan

Dahil sa kahirapan at kakulangan ng oportunidad sa sariling bayan, marami sa ating mga kapwa Pilipino ang nangingibang bansa upang manilbihan. Buong tapang na nakikipagsapalaran sa ibang bansa kahit hindi alam kung anong kalagayan ang haharapin at anong pagtrato ang dadanasin sa magiging amo.

Di inaalintana kahit ang sariling kaligtasan at walang kasiguruhan, kahit marami na ang napabalita na naabuso o napagsamantalahan.