Print Version    Email to Friend
First Sunday of Advent - The true prophets infuse hope

Many interpret the dramatic expressions described in today’s gospel as information on what will happen at the end of the world. The thought of the end of the world scares many. Jesus does not intend to provoke fear, but to get just the opposite. He wants to free us from fear, inspire joy and infuse hope.  
 
Print Version    Email to Friend
First Sunday of Advent - Paghahanda sa pangako ng Diyos

Lagi nga bang napapako ang mga pangako? Tanong lamang ito sa kasabihan na ang pangako ay laging napapako. Nangangahulugan na ang isang tao ay hindi tumutupad sa isang kasunduan, sumpa, o pangako sa kanyang kapwa. Marami sa atin sa pagpunta natin sa Hong Kong ay nag-iiwan ng pag-asa sa mga mahal natin sa buhay sapagkat para sa atin, ang 
Print Version    Email to Friend
First Week in Advent

DECEMBER 3 – FIRST SUNDAY OF ADVENT. 
Creed, preface for Advent I, (violet).  
Readings: Isaiah 63:16b-17, 19b; 64:2b-7; 1 Corinthians 1:3-9; Mark 13:33-37.
 
DECEMBER 4 – MONDAY: FIRST WEEK OF ADVENT. 
Mass of the day, preface for Advent I (violet). 
Readings: Isaiah 2:1-5; Matthew 8:5-11.
 
DECEMBER 5 – TUESDAY: FIRST WEEK OF ADVENT. 
Print Version    Email to Friend
Waiting for his coming

To be alert and to keep watch are the key words of this passage. The evangelist invites all members of his communities to be vigilant in waiting for the coming of the Lord.
 
What does to be alert mean? Why such insistence on the night? Why does the master, instead of coming during the day, arrive suddenly when nobody expects him? Who is the doorkeeper? Who is the master? Where did he go? What powers has he left to his servants?
 
Print Version    Email to Friend
Handa ka na ba?

Sa nakalipas na Linggo ating ipinagdiriwang ang Kapistahan ng Kristong Hari. Si Hesus ay muling babalik bilang Hukom at Hari. At sa Linggong ito, atin naman ipinagdiriwang ang unang Linggo ng Adbiyento, ang paghahanda sa unang pagdating ni Hesus dito sa lupa bilang isang tao. Nakipamuhay ang Diyos sa atin liban sa kasalanan. 
 
Handa ka na ba sa pagdating ni Hesus? Excited ka na ba sa pagdating Niya? 
 
Print Version    Email to Friend
First Week of Advent

NOVEMBER 27 – FIRST SUNDAY OF ADVENT. 
Creed, preface for Advent I (violet). 
Readings: 
Isaiah 2:1-5; Romans 13:11-14a; Matthew 24:37-44.

NOVEMBER 28 – MONDAY: FIRST WEEK OF ADVENT.
Mass of the day, preface for Advent I (violet).
Readings: Isaiah 4:2-6; 
Matthew 8:5-11.
Print Version    Email to Friend
Laging handa!

Sa unang Linggo ng Adbiyento tayo’y pinaalalahan sa pamamagitan ng ating mga pagbasa na maghanda sa pagdating ng Panginoon. Hindi natin alam ang kanyang pagdating, kung anong oras o panahon. “Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paparito ang inyong Panginoon” (Mt. 24:42).
Print Version    Email to Friend
A judgment that saves

The language used in the gospel passage today can lead to extravagant interpretations (or even rants) on the end of the world and the punishment of God. It can also be reduced to the invitation to be always ready, because death can take us unprepared.

These interpretations stem from a lack of understanding of the apocalyptic literary genre that was widely used at the time of Jesus, but that is alien to our mentality and culture.