Print Version    Email to Friend
Third Week of Advent

DECEMBER 11 – THIRD SUNDAY OF ADVENT.
Creed, preface for Advent I (rose). 
Readings: 
Isaiah 35:1-6a, 10; James 5: 7-10; Matthew 11:2-11.

 
Print Version    Email to Friend
Hesus ikaw ang aming pag-asa!

Sa ating panahon ngayon maraming mga pangyayari na nakakasira ng loob. Mga problema ng ating lipunan, dito man sa Hongkong, sa Pilipinas at sa ibang bansa. 

Pag-ika’y nagbabasa ng pahayagan, o nanonood ng telebisyon ang mga balita ay nakakadismaya. Parang lahat ng balita ay “bad news”, walang “good news.”
Print Version    Email to Friend
Invited to conversion

Educated by the prophets, Israel had been waiting for the saviour for centuries. But when he came, even the more spiritually prepared and well-disposed struggled to recognise and to welcome him. The Baptist also remained indecisive.

In the first part of today’s gospel we see that John is imprisoned. Not getting news about exciting interventions from Jesus, the Baptist’s faith begins to waver.