Print Version    Email to Friend
Third Sunday of Advent and Third Week of Advent

DECEMBER 16 – THIRD SUNDAY OF ADVENT. 
Mass of the Sunday, Creed, preface for Advent I (rose). 
Readings: Zephaniah 3:14-18a, 10-11; Philippians 4:4-7; Luke 3:10-18. 
 
DECEMBER 17 – MONDAY: THIRD WEEK OF ADVENT. 
Mass of the day, preface for Advent II (violet). 
Readings: Genesis 49:1-2, 8-10; Matthew 1:1-17.
 
Print Version    Email to Friend
Third Week of Advent

DECEMBER 17 – THIRD SUNDAY OF ADVENT. 
Creed, preface for Advent II (rose or violet). 
Readings: Isaiah 61:1-2a, 10-11; 1 Thessalonians 5:16-24; John 1:6-8, 19-28.
 
DECEMBER 18 – MONDAY: THIRD WEEK OF ADVENT. 
Mass of the day, preface for Advent II (violet). 
Readings: Jeremiah 23:5-8; Matthew 1:18-24.
 
DECEMBER 19 – TUESDAY: THIRD WEEK OF ADVENT. 
Print Version    Email to Friend
Third Sunday of Advent: My Juan and only

Naging abala ang pamahalaan ng Pilipinas noong nakakaraang ganapin ang ASEAN sa Pilipinas. Kung anu-anong paghahanda ang ginawa.  Isang kapansin-pansin ay ang pag- kakansela ng pasok ng mga kawani ng gobyerno, mag-aaral, at mga manggagawa sa Kamaynilahan at mga karatig na lungsod. 
 
Print Version    Email to Friend
Third Sunday of Advent: Joy of waiting for the dawn

At the end of the first century AD when John wrote his gospel, there were still many people who called themselves disciples of John the Baptist. So, the evangelist clarifies the position of the precursor vis-a-vis Christ.
 
The Baptist was not the light of the world. He was just the first to recognise “the true light that enlightens everyone” (John 1:9). He was not deceived by the flattery of being called the messiah. He kept himself faithful to his mission.
 
Print Version    Email to Friend
Third Week of Advent

DECEMBER 11 – THIRD SUNDAY OF ADVENT.
Creed, preface for Advent I (rose). 
Readings: 
Isaiah 35:1-6a, 10; James 5: 7-10; Matthew 11:2-11.

 
Print Version    Email to Friend
Hesus ikaw ang aming pag-asa!

Sa ating panahon ngayon maraming mga pangyayari na nakakasira ng loob. Mga problema ng ating lipunan, dito man sa Hongkong, sa Pilipinas at sa ibang bansa. 

Pag-ika’y nagbabasa ng pahayagan, o nanonood ng telebisyon ang mga balita ay nakakadismaya. Parang lahat ng balita ay “bad news”, walang “good news.”
Print Version    Email to Friend
Invited to conversion

Educated by the prophets, Israel had been waiting for the saviour for centuries. But when he came, even the more spiritually prepared and well-disposed struggled to recognise and to welcome him. The Baptist also remained indecisive.

In the first part of today’s gospel we see that John is imprisoned. Not getting news about exciting interventions from Jesus, the Baptist’s faith begins to waver.