Print Version    Email to Friend
Fourth Week in Ordinary Time

JANUARY 28 – FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME. 
Mass of the day, Gloria, Creed, preface of the day (green). 
Readings: Deuteronomy 18:15-20; 1 Corinthians 7:32-35; Luke 1:21b-28.
 
JANUARY 29 – ST. JOSEPH FREINADEMETZ 
Mass of the memorial (white). 
Readings: 
2 Samuel 15:13-14, 30; 16:5-13a
Mark 5:1-20.
 
JANUARY 30 – BLESSED GABRIEL MARIA ALLEGRA. 
Mass of the memorial (white). 
Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of the Year: Si Hesus ang nagbibigay ng tunay na kalayaan!

Isang araw sa aming pagbibisita sa mga bilanggo para mag “bible or faith sharing” may isang bilanggo na napa-isip ako sa kanyang tanong. Sabi nya sa amin, “alam ko tingin nyo sa amin ay mababa dahil nasa piitan kami, pero dito ko nadiskobre ang tunay na kalayaan. 
 
Na ang tunay na kalayaan ay hindi pala sa makikita natin, o magawa mo kung anong gusto mo. Ang tunay na kalayaan ay ang pag-aalay ng buhay mo kay Hesus.” Ako po’y namangha sa kanyang sinabi.
Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of the Year: Divine power in the word

Today’s gospel narrates the first healing miracle of Jesus in Mark’s gospel. It is not chosen at random. In Mark’s intention it constitutes the synthesis of the whole work of Jesus for the people.
 
Print Version    Email to Friend
Mapalad ka!

Marami ang nagsasabi at nagtataka kung bakit ang mga Filipino daw ay masayahin sa kabila ng kahirapan at maraming pagsubok na hinaharap nito. Marahil likas sa ating disposisyon ang pagiging masaya. Marami tayong salitang ginagamit sa Pilipino para dito. Maaari tayong Masaya, Maligaya, Mapalad o Pinagpala. 
Print Version    Email to Friend
Fourth Week in Ordinary Time

JANUARY 29 – FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME.
Mass of the day, Gloria, Creed, preface of the day (green).
Readings: 
Zephaniah 2:3, 3:12-13; 1 Corinthians 1:26-31; Matthew 5:1-12a.

Sunday after Lunar New Year’s Day a special Mass is permitted.