Print Version    Email to Friend
Mapalad ka!

Marami ang nagsasabi at nagtataka kung bakit ang mga Filipino daw ay masayahin sa kabila ng kahirapan at maraming pagsubok na hinaharap nito. Marahil likas sa ating disposisyon ang pagiging masaya. Marami tayong salitang ginagamit sa Pilipino para dito. Maaari tayong Masaya, Maligaya, Mapalad o Pinagpala. 
Print Version    Email to Friend
Fourth Week in Ordinary Time

JANUARY 29 – FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME.
Mass of the day, Gloria, Creed, preface of the day (green).
Readings: 
Zephaniah 2:3, 3:12-13; 1 Corinthians 1:26-31; Matthew 5:1-12a.

Sunday after Lunar New Year’s Day a special Mass is permitted.