Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday in Ordinary Time - The prophet : a sign of contradiction

Today’s passage resumes from last Sunday’s reading that recounts what happened in the synagogue of Nazareth when Jesus proclaimed the beginning of the year of grace. What he read is like a manifesto of the whole mission of Jesus which included: the salvation of the poor, the weak, and the oppressed.
 
Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday in Ordinary Time - Buksan ang puso para kay Hesus

Minsan ay nabasa ko sa isang tatak ng t-shirt na “every gising is a blessing.” Ipinahahatid  ng mensahe na ito na ang isang pangkaraniwang bagay, tulad ng pag gising sa umaga, na maaring hindi na natin napapansin, dahil ito ay pamilyar na, ay isa palang biyaya. Sa ating buhay, ay napakaraming ganitong mga pang-araw-araw na pangyayari na tila baga binabalewala na lamang natin dahil pamilyar na lang na nagaganap. 
 
Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of the Year: Si Hesus ang nagbibigay ng tunay na kalayaan!

Isang araw sa aming pagbibisita sa mga bilanggo para mag “bible or faith sharing” may isang bilanggo na napa-isip ako sa kanyang tanong. Sabi nya sa amin, “alam ko tingin nyo sa amin ay mababa dahil nasa piitan kami, pero dito ko nadiskobre ang tunay na kalayaan. 
 
Na ang tunay na kalayaan ay hindi pala sa makikita natin, o magawa mo kung anong gusto mo. Ang tunay na kalayaan ay ang pag-aalay ng buhay mo kay Hesus.” Ako po’y namangha sa kanyang sinabi.
Print Version    Email to Friend
Truly blessed poor

The gospel reading for today relates the Beatitudes. Any attempt to make a reflection on the whole of the beatitudes in this small space would be futile, so instead, we will concentrate on the first one. Blessed are the poor. It is hard to say in how many ways the beatitude has been interpreted.