Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of the Year: Si Hesus ang nagbibigay ng tunay na kalayaan!

Isang araw sa aming pagbibisita sa mga bilanggo para mag “bible or faith sharing” may isang bilanggo na napa-isip ako sa kanyang tanong. Sabi nya sa amin, “alam ko tingin nyo sa amin ay mababa dahil nasa piitan kami, pero dito ko nadiskobre ang tunay na kalayaan. 
 
Na ang tunay na kalayaan ay hindi pala sa makikita natin, o magawa mo kung anong gusto mo. Ang tunay na kalayaan ay ang pag-aalay ng buhay mo kay Hesus.” Ako po’y namangha sa kanyang sinabi.
Print Version    Email to Friend
Truly blessed poor

The gospel reading for today relates the Beatitudes. Any attempt to make a reflection on the whole of the beatitudes in this small space would be futile, so instead, we will concentrate on the first one. Blessed are the poor. It is hard to say in how many ways the beatitude has been interpreted.