Print Version    Email to Friend
Pamayanang Kristiyano bilang Asin at Ilaw

Ilang taon na ang nakalilipas ng ipagdiwang ng  Simbahang Katoliko ang Taon ng mga Layko o yung “Year of the Laity.” Ang pagdiriwang ay nagmistulang  pagpaparangal sa mga layko na siyang masasabi nating buhay ng Simbahan, sapagkat sa kanila masasalamin ang  buhay ng komunidad na itinatag  ng ating Panginoong Hesuskristo.   
Print Version    Email to Friend
How to become salt and light

In today’s gospel, Jesus uses the images of salt and light to define the disciples and their mission. 

The rabbis of Israel used to say: “The Torah—the holy Law given by God to his people—is like salt and the world cannot live without salt.” Jesus applies this image to the disciples.