Print Version    Email to Friend
A call to be perfect

Lord I am not worthy”—we repeat before receiving communion, aware that I know I can’t become bread broken, blood shed without strength from you, for the brethren. 

I know that I will not have the strength to let myself “be consumed” by them. “I just come to beg your Spirit.” 
Print Version    Email to Friend
Like father like children

Kasabihan na ito, “Like father, like son.” O kaya’y “Kung ano ang puno, siyang bunga.”  Ibig sabihin, nagmamana tayo ng mga ugali natin sa ating mga magulang. O kaya’y dapat na tumulad ang mga anak sa mga magulang: sa tamang pag-uugali, kilos at pakikitungo sa kapwa.  Ito ang buod ng panawagan ni Kristo sa ating lahat, “Kayo’y maging ganap, tulad ng inyong Ama sa langit.” Dapat daw matulad tayo sa ating butihin, mapagmahal at mapagpatawad na Diyos Ama.