Print Version    Email to Friend
Fifth Sunday of Lent: It is not easy to get along with God

Some Greeks were among the pilgrims who came to Jerusalem for the Passover. They had learned from their fathers to worship idols. As soon as they discovered the God of Israel, they embraced the Jewish religion. Their spiritual restlessness is revealed by the need they felt to see Jesus. 
 
Print Version    Email to Friend
Fifth Sunday of Lent: Animo ay isang butil

Isang talinghaga ang muling ibinigay ng ating Panginoon upang lubos na maunawaan at matanggap ng mga tagasunod ng Panginoon ang kanyang kamatayan.  Ito ay ang talinghaga ng isang butil.  Sa mga taong may mga karanasan sa pagbubukid, ang pagsasaalang-alang, ang pag-tatabi ng mga butil na ipupunla, isasabog, o itatanim ay siyang susi ng magandang ani para sa kinabukasan.  
 
Print Version    Email to Friend
Untie and let him go

The resuscitation of Lazarus is not his resurrection, because going back to this material world is to resuscitate, but to go beyond this material world into the world of God is resurrection.
In narrating this event John offers his readers not a cold account of facts, but a Christian message: Jesus, the Risen One, is the Lord of life.
Print Version    Email to Friend
Ang kaibigan ni Hesus

Kaibigan ni Hesus si Lazaro gayun din ang kanyang kapatid na si Marta at Maria.  Makailang ulit na nabanggit sa Ebanghelyo na ang Panginoon ay dumalaw sa bahay ng magkakapatid upang makisilong, mamahinga, kumain at makipaghuntahan.  Di man sinukat ay nakalalamang na maraming panahon ang ginugol ni Kristo sa buhay ng tatlog magkakapatid na ito.  Hanggang sa isang araw ay namatay si Lazaro. Sulyapan natin ang pagkakaibigang ito.