Print Version    Email to Friend
Untie and let him go

The resuscitation of Lazarus is not his resurrection, because going back to this material world is to resuscitate, but to go beyond this material world into the world of God is resurrection.
In narrating this event John offers his readers not a cold account of facts, but a Christian message: Jesus, the Risen One, is the Lord of life.
Print Version    Email to Friend
Ang kaibigan ni Hesus

Kaibigan ni Hesus si Lazaro gayun din ang kanyang kapatid na si Marta at Maria.  Makailang ulit na nabanggit sa Ebanghelyo na ang Panginoon ay dumalaw sa bahay ng magkakapatid upang makisilong, mamahinga, kumain at makipaghuntahan.  Di man sinukat ay nakalalamang na maraming panahon ang ginugol ni Kristo sa buhay ng tatlog magkakapatid na ito.  Hanggang sa isang araw ay namatay si Lazaro. Sulyapan natin ang pagkakaibigang ito.