Print Version    Email to Friend
Mass Readings for Fifth Sunday of Lent and Fifth Week of Lent

APRIL 7 – FIFTH SUNDAY OF LENT. 
Mass of the Sunday, Creed, preface of Fifth Sunday of Lent (violet). 
Readings: Isaiah 43:16-21; Philippians 3:8-14; John 8:1-11.
 
APRIL 8 – MONDAY: FIFTH WEEK OF LENT. 
Mass of the day, preface of the Passion I (violet). 
Readings: Daniel 13: 1-9, 15-17, 19-30, 33-62; John 8:1-11.
 
APRIL 9 – TUESDAY: FIFTH WEEK OF LENT. 
Print Version    Email to Friend
Fifth Week of Lent

MARCH 18 – FIFTH SUNDAY OF LENT. 
Mass of the Sunday, Creed, preface for the fifth Sunday of Lent (purple). 
Readings: Jeremiah 31:31-34; Hebrews 5:7-9; John 12:20-33.
 
MARCH 19 – ST. JOSEPH. 
Mass of the Solemnity, Gloria, Creed, preface of St. Joseph (white). 
Readings: 2 Samuel 7:4-5a, 12-14a, 16; Matthew 1:16, 18-21, 24a.
 
MARCH 20 – TUESDAY: FIFTH WEEK OF LENT. 
Print Version    Email to Friend
Fifth Sunday of Lent: It is not easy to get along with God

Some Greeks were among the pilgrims who came to Jerusalem for the Passover. They had learned from their fathers to worship idols. As soon as they discovered the God of Israel, they embraced the Jewish religion. Their spiritual restlessness is revealed by the need they felt to see Jesus. 
 
Print Version    Email to Friend
Fifth Sunday of Lent: Animo ay isang butil

Isang talinghaga ang muling ibinigay ng ating Panginoon upang lubos na maunawaan at matanggap ng mga tagasunod ng Panginoon ang kanyang kamatayan.  Ito ay ang talinghaga ng isang butil.  Sa mga taong may mga karanasan sa pagbubukid, ang pagsasaalang-alang, ang pag-tatabi ng mga butil na ipupunla, isasabog, o itatanim ay siyang susi ng magandang ani para sa kinabukasan.  
 
Print Version    Email to Friend
Fifth Week of Lent

APRIL 2 – FIFTH SUNDAY OF LENT.
Mass of the day, Creed, preface of fifth Sunday of Lent (purple).
Readings: Ezekiel 37:12-14; Romans 8:8-11; John 11:1-45.

APRIL 3 – MONDAY: FIFTH WEEK OF LENT.
Mass of the day, preface of the Passion I (purple).
Readings: Daniel 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62; John 8:1-11.

APRIL 4 – TUESDAY: FIFTH WEEK OF LENT.
Mass of the day, preface of the Passion I (purple).
Readings: Numbers 21:4-9; John 8:21-30.
Print Version    Email to Friend
Ang kaibigan ni Hesus

Kaibigan ni Hesus si Lazaro gayun din ang kanyang kapatid na si Marta at Maria.  Makailang ulit na nabanggit sa Ebanghelyo na ang Panginoon ay dumalaw sa bahay ng magkakapatid upang makisilong, mamahinga, kumain at makipaghuntahan.  Di man sinukat ay nakalalamang na maraming panahon ang ginugol ni Kristo sa buhay ng tatlog magkakapatid na ito.  Hanggang sa isang araw ay namatay si Lazaro. Sulyapan natin ang pagkakaibigang ito.