Print Version    Email to Friend
Fifth Week of Lent

APRIL 2 – FIFTH SUNDAY OF LENT.
Mass of the day, Creed, preface of fifth Sunday of Lent (purple).
Readings: Ezekiel 37:12-14; Romans 8:8-11; John 11:1-45.

APRIL 3 – MONDAY: FIFTH WEEK OF LENT.
Mass of the day, preface of the Passion I (purple).
Readings: Daniel 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62; John 8:1-11.

APRIL 4 – TUESDAY: FIFTH WEEK OF LENT.
Mass of the day, preface of the Passion I (purple).
Readings: Numbers 21:4-9; John 8:21-30.
Print Version    Email to Friend
Ang kaibigan ni Hesus

Kaibigan ni Hesus si Lazaro gayun din ang kanyang kapatid na si Marta at Maria.  Makailang ulit na nabanggit sa Ebanghelyo na ang Panginoon ay dumalaw sa bahay ng magkakapatid upang makisilong, mamahinga, kumain at makipaghuntahan.  Di man sinukat ay nakalalamang na maraming panahon ang ginugol ni Kristo sa buhay ng tatlog magkakapatid na ito.  Hanggang sa isang araw ay namatay si Lazaro. Sulyapan natin ang pagkakaibigang ito.