Print Version    Email to Friend
Second Sunday of Easter - Kapayapaan mula kay Kristo!

WAS THOMAS REALLY the only one to had doubts, while the other disciples would have easily and immediately believed in the Risen One? It does not seem that things went that way.
 
Print Version    Email to Friend
Second Sunday of Easter - Kapayapaan mula kay Kristo!

Kinagabihan ng Linggo ring iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Hesus at tumayo sa gitna nila. “Sumainyo ang kapayapaan!” sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon.” (Jn. 20: 19-20). 
 
Print Version    Email to Friend
Second Week of Easter

APRIL 8 – SECOND SUNDAY OF EASTER (Divine Mercy Sunday)
Mass of the Sunday, Gloria, sequence (optional), Creed, Easter preface (white). 
Readings: Acts 4:32-35; 1 John 5:1-6; John 20:19-31.
 
APRIL 9 – ANNUNCIATION OF THE LORD. 
Mass of the Solemnity, Gloria, Creed, Preface of the Annunciation (white). 
Readings: Isaiah 7:10-14; 8:10; Hebrews 10:4-10; Luke 1:26-38.
 
Print Version    Email to Friend
Answering the doubting Christians

The doubt of Saint Thomas is proverbial. Yet, was Thomas, really, the only one to have doubts, while the other disciples easily and immediately believed in the Risen One? It does not seem that things went that way.
 
Print Version    Email to Friend
Sumainyo ang Kapayapaan!

Kinagabihan ng Linggo ding iyon ang mga alagad ay nagkakatipon. Naka-pinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Judio. Dumating si Hesus at tumayo sa gitna nila, “Sumainyo ang kapayapaan!” sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon” (John 20:19-20).
 
Print Version    Email to Friend
They rejoice in seeing the Lord
The doubting of Thomas of today’s gospel is proverbial. However a closer reading of the gospels depicts that all the disciples doubted, but only poor old Thomas became famous for it.
 
But why does John focus on Thomas? John is writing to third generation Christians, people who have not seen the Lord Jesus.