Print Version    Email to Friend
Second Week of Easter

APRIL 8 – SECOND SUNDAY OF EASTER (Divine Mercy Sunday)
Mass of the Sunday, Gloria, sequence (optional), Creed, Easter preface (white). 
Readings: Acts 4:32-35; 1 John 5:1-6; John 20:19-31.
 
APRIL 9 – ANNUNCIATION OF THE LORD. 
Mass of the Solemnity, Gloria, Creed, Preface of the Annunciation (white). 
Readings: Isaiah 7:10-14; 8:10; Hebrews 10:4-10; Luke 1:26-38.
 
Print Version    Email to Friend
Answering the doubting Christians

The doubt of Saint Thomas is proverbial. Yet, was Thomas, really, the only one to have doubts, while the other disciples easily and immediately believed in the Risen One? It does not seem that things went that way.
 
Print Version    Email to Friend
Sumainyo ang Kapayapaan!

Kinagabihan ng Linggo ding iyon ang mga alagad ay nagkakatipon. Naka-pinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Judio. Dumating si Hesus at tumayo sa gitna nila, “Sumainyo ang kapayapaan!” sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon” (John 20:19-20).
 
Print Version    Email to Friend
Second Week of Easter