Print Version    Email to Friend
Fifth Sunday of Easter and Fifth Week of Easter - Mass Readings

MAY 19 – FIFTH SUNDAY OF EASTER. 
Mass of the Sunday, Gloria, Creed, Easter Preface (white). 
Readings: Acts 14: 21b - 27; Revelation 21: 1-5a; John 13: 31-33a, 34-35.
 
MAY 20 – MONDAY: FIFTH WEEK OF EASTER. 
Mass of the day, Easter Preface (white). 
Readings: Acts 14: 5-18; John 14: 21-26.
 
MAY 21 – TUESDAY: FIFTH WEEK OF EASTER. 
Print Version    Email to Friend
Fifth Sunday of Easter - The new commandment

I give you a new commandment: Love one another just as I have loved you!” (John 13:34).
 
To underline the importance of loving one another, Jesus repeats it twice before walking to Gethsemane: “This is my commandment, that you love one another as I have loved you” (John 15:12),(John 15:17). 
 
He speaks like someone who wants to leave an inheritance as he says I give (v.34).
 
Print Version    Email to Friend
Fifth Sunday of Easter - Pag-ibig tulad kay Hesus!

Karamihan sa ating mga kababayan, mga OFW, ay nagsasakripisyo na magtrabaho sa ibang bansa dahil sa pag-ibig ng kanilang pamilya. Maraming mga kwento ng ating mga kababayan tungkol sa pag-hihirap at pag iinsulto sa trabaho. Pero kinaya ang lahat dahil sa pagmamahal sa pamilya.
 
Sa ating ebanghelyo sabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “mag-ibigan kayo! Kung paano inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo.” Ano ba ang pag-ibig ni Hesus? 
 
Print Version    Email to Friend
Fifth Sunday and Fifth Week of Easter

APRIL 29 – FIFTH SUNDAY OF EASTER. 
Mass of the Sunday, Gloria, Creed, Easter preface (white). 
Readings: Acts 9:26-31; 1 John 3:18-24; John 15:1-8.
 
APRIL 30– MONDAY: FIFTH WEEK OF EASTER. 
Mass of the day, Easter preface (white). 
Readings: Acts 14:5-18; John 14:21-26.
 
MAY 1 – TUESDAY: FIFTH WEEK OF EASTER. 
Mass of the day, Easter preface (white). 
Print Version    Email to Friend
Fifth Sunday of Easter: Manatili kay Kristo

Marami sa atin ang dumalo o nakaranas na magdiwang ng anibersaryo ng kasal.  Mayroong Silver Anniversary o yung dalawamput limang taon na pagsasama, yung iba naman ay Golden o yung limampung taon, mayroon pang binibiyayaan ng mahabang buhay at nakahihigit pa sa huling nabanggit.  Sila ay larawan ng pananatiling nagmamahalan sa isat-isa, mga mag-asawang nanumpa na magsasama sa hirap at ginhawa, sa gitna ng sakit at kalusugan, ganon din sa karangyaan o kahirapan ng buhay. 
 
Print Version    Email to Friend
Fifth Sunday of Easter: A vinedresser who prunes

In today’s Gospel, Jesus begins with the solemn affirmation “I am the true vine” (v.1).
 
Israel was the vineyard of the Lord, sung by the prophets. She was a vine that had produced abundant fruits of faithfulness, when she was “like wild grapes in the desert” (Hosea 9:10) and Yahweh took loving care of it (Isaiah 27:2-5). 
 
Print Version    Email to Friend
Si Kristo: ang daan, ang katotohanan at ang buhay

Napakahirap ang mabalisa at maguluhan ng isip.  Di nalalayo ang panghihina ng pananampalataya, ng loob at kalusugan.  Kaya naman nakakatuwa at nakagiginhawa ng kalooban ang pahayag ni Jesus sa ebanghelyo: “Huwag ninyong hayaang maguluhan ang inyong puso.  Manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin.”  Saang mga bagay tayo dapat manalig kay Kristo?
 
Print Version    Email to Friend
One life many things to do

In my Father’s house there are many rooms... Yet you know the way where I am going (vv.2-4). Jesus is implying that he must walk down a difficult path. He adds that his disciples should know the way extremely well, because he had often spoken about it.
 
Thomas replies on behalf of all: we do not know this way and we cannot guess where you want to go. Jesus explains that he himself will be the first to run the way once his mission is accomplished, then he will come back and will take the disciples with him.