Print Version    Email to Friend
Ascension of the Lord and Seventh Week of Easter

JUNE 2 – THE ASCENSION OF THE LORD. 
Mass of the Solemnity, Gloria, Creed, Preface of the Ascension (white). 
Readings: Acts 1:1-11; Hebrews 9:24-28; 10:19-23; Luke 24:46-53.
 
JUNE 3 – SS. CHARLES LWANGA & COMPANIONS. 
Mass of the memorial, Easter or Ascension Preface (red). 
Readings: Acts 19:1-8; John 16:29-33.
 
JUNE 4 – TUESDAY: SEVENTH WEEK OF EASTER. 
Print Version    Email to Friend
Ascension of the Lord - Tayo ay mga saksi ni Hesus

Si Hesus ay umakyat sa langit patungo sa Ama. Sa kanyang pag alis, hindi nya pinabayaan ang kanyang mga alagad. Binendisyunan nya silang lahat at nangako sa pagpapadala ng Espiritu na magpapala at magpapalakas sa kanila. 
 
Napakabuti ng ating Panginoon. Hanggang sa huli ay inaalala nya ang kanyang mga alagad. Hindi nya sila pinabayaan sa kabila ng pag iwan sa kanya. Ang kanyang mga habilin ay puno ng pagasa.
 
Print Version    Email to Friend
Misyon!

Sa Linggong ito ipinagdiriwang natin ang pag-akyat ni Hesus sa langit o Ascension Sunday.Tapos na ang misyon ni Hesus na samahan at gabayan tayo sa ating paglalakbay sa mundong ito at iligtas tayo sa kamatayan.
 
Ang muling pagkabuhay ni Hesus ay nagpapatunay na Siya ang ating mesiyas na magbibigay ng buhay na walang hanggang.
 
Print Version    Email to Friend
A mandate to continue his mission

Matthew does not describe the ascension of Jesus as the Acts of the Apostles do but, using different images, he suggests the same message. Unlike Luke and John, he places the encounter with the Risen Lord not in Jerusalem, but in Galilee.
 
This geographical setting has a theological value: the evangelist wants to say that the mission of the apostles begins where their master had begun.