Print Version    Email to Friend
Misyon!

Sa Linggong ito ipinagdiriwang natin ang pag-akyat ni Hesus sa langit o Ascension Sunday.Tapos na ang misyon ni Hesus na samahan at gabayan tayo sa ating paglalakbay sa mundong ito at iligtas tayo sa kamatayan.
 
Ang muling pagkabuhay ni Hesus ay nagpapatunay na Siya ang ating mesiyas na magbibigay ng buhay na walang hanggang.
 
Print Version    Email to Friend
A mandate to continue his mission

Matthew does not describe the ascension of Jesus as the Acts of the Apostles do but, using different images, he suggests the same message. Unlike Luke and John, he places the encounter with the Risen Lord not in Jerusalem, but in Galilee.
 
This geographical setting has a theological value: the evangelist wants to say that the mission of the apostles begins where their master had begun.